Za vse redne študente 1. letnika visokošolskega programa (VS), ki morajo opraviti prakso in za študente 3. letnika VS in UNI programa (redni in izredni), ki so kot izbirni predmet izbrali praktično delo, objavljamo prosta mesta.

Prakso oziroma praktično delo lahko opravljate tudi v vseh drugih inštitucijah, namreč zaželeno je, da si študenti sami najdejo podjetja za opravljanje prakse/praktičnega dela.

Prakso/praktično delo lahko opravljate na naslednjih inštitucijah

RS Ministrstvo za pravosodje, Uprava za izvrševanje kazenskih sankcij

RS Ministrstvo za pravosodje, Uprava za izvrševanje kazenskih sankcij, Generalni urad, Jesenkova 3, 1000 Ljubljana, razpisuje mesta za opravljanje prakse v času poletnih počitnic. Za konkretizacijo dogovora o izvedbi prakse se v nadaljevanju obrnite neposredno na zavode:

 • Zavod za prestajanje mladoletniškega zapora in kazni zapora Celje, Linhartova ulica 3, Celje. Kontaktna oseba: direktor Zoran Remic, 03 426 67 70, zoran.remic@gov.si.
 • Uprava za izvrševanje kazenskih sankcij, Prevzgojni dom Radeče, Pot na brod 23, 1433 Radeče. Kontaktna oseba: direktor Franc Majcen, 03 565 83 10, franc.majcen@gov.si.
 • Zavod za prestajanje kazni zapora Maribor, Vošnjakova 16, 2000 Maribor.
  Oddelek Murska sobota, Sodna ulica 2, 9000 Murska Sobota.
  Kontaktna oseba: direktor Robert Šilc, 02 290 96 10, robert.silc@gov.si,
 • Zavod za prestajanje kazni zapora Ig, na Grad 25, 1291 Ig pri Ljubljani. Kontaktna oseba: direktorica Tadeja Glavica, 01 420 19 11, tadeja.glavica@gov.si.
 • Zavod za prestajanje kazni zapora Dob pri Mirni, Slovenska vas 14, 8233 Mirna na Dolenjskem. Kontaktna oseba: v. d. direktorja ga. Lidija Pezdir Ristič,  07 346 66 00 (02), lidija.pezdir-ristic@gov.si.
 • Zavod za prestajanje kazni zapora Koper, Ankaranska c. 3, 6000 Koper (oddelek v Kopru, oddelek v Novi Gorici). Kontaktna oseba: ga. Mia Botter Marasović; mia.botter-marasovic@gov.si (kadrovska služba).
 • Zavod za prestajanje kazni zapora Ljubljana, Povšetova 5, 1000 Ljubljana. Kontaktna oseba: direktor Miran Candellari, 01 300 55 30

Center za socialno delo Ljubljana

Center za socialno delo Ljubljana , Dalmatinova 2, 1000 Ljubljana (več študentov za notranje organizacijske enote navedene spodaj). Kontaktna oseba, ga. Žana Andlovic, zana.andlovic@gov.si.

Seznam koordinatorjev za študente na praksi po notranjih organizacijskih enotah:

Centralna enota: Ester Mislej (tel. št.: 01/434-23-10)
Služba za odločanje o pravicah iz javnih sredstev – ZUPJS: Sonja Šincek (tel. št.: 01/475-08-60)
Enota Center: Janko Cafuta (tel. št.: 01/475-08-24)
Enota Bežigrad: Mateja Janša (tel. št.: 01/300-18-16)
Enota Šiška: Irena Velič (tel. št.: 01/583-98-14)
Enota Vič – Rudnik: Odiseja Maksimovič (tel. št.: 01/200-21-47)
Enota Moste – Polje: Robert Pajer (tel. št.: 01/587-34-35)
Enota Grosuplje: Mateja Anzeljc Bratina (tel. št.: 01/781-80-56)
Enota Vrhnika: Mag. Klavdija Nagode Celarc (tel. št.: 01/750-62-74)
Enota Logatec: Tatjana Milavec (tel. št.: 01/759-06-71)
Zavetišče za brezdomce: Mateja Pišorn (tel. št.: 051/350-195)
Koordinatorji invalidskega varstva: Anja Rustja (tel. št.: 01/200-21-36)
Krizni center za otroke – Palčica: Špela Ulaga (tel. št.: 040/194-180)
Skupnostni programi za mlade: Metka Čermelj (tel. št.: 01/520-64-42)

Center za socialno delo Dolenjska in Bela krajina

Center za socialno delo Dolenjska in Bela krajina, enota Trebnje - Dnevni center za romske otroke in mladostnike Kher šu beši

Goliev trg 11, 8210 Trebnje

Kontaktna oseba: Nataša Smolič (vodja Dnevnega centra). Za več informacij lahko pišete na dc.khersubesi@gmail.com ali pokličete na tel. 07/3481 584

https://www.csd-slovenije.si/csd-dolenjska-in-bela-krajina/enota-trebnje/programi/

Center za socialno delo Osrednja Slovenija – vzhod

Center za socialno delo Osrednja Slovenija – vzhod, Enota Domžale, Masljeva ulica 3, 1230 Domžale (več študentov). Kontaktna oseba ga. Simona Rihter, simona.rihter@gov.si, tel. 01 724 63 70

Center za socialno delo Severna Primorska

Center za socialno delo Severna Primorska, enota Nova Gorica, Delpinova ulica 18b, 5000 Nova Gorica (1 študent na enoti Tolmin, Zaželeno je, da je študent iz področja Tolmina). Kontaktna oseba mag. Teja Uršič, teja.ursic1@gov.si, tel. 05 330 29 40.

Center za socialno delo Posavje

Center za socialno delo Posavje, Trg Matije Gubca 1, 8270 Krško (1 študent 3. letnika). Kontaktna oseba, direktorica ga. Marina Novak Rabzelj, marina.rabzelj@gov.si,  07/49-92-001.

Detektivsko varnostna agencija d.o.o

Detektivsko varnostna agencija d.o.o, Brnčičeva ulica 13, 1231 Ljubljana - Črnuče, mentorica direktorica Bernarda Škrabar, številka licence 113 (več študentov).

Detektivska praksa pri DVA

Te zanima, kakšen je delovni dan detektiva? Kako poteka delo na terenu? Kako se zbirajo informacije o določenem primeru? Kaj sploh dela detektiv in kako?

V Detektivsko varnostni agenciji menimo, da stoji prihodnost na mladih, zato vsako leto izbranim študentom omogočimo praktično izobraževanje ter s tem izkušnjo vpogleda v detektivski poklic. Letos bomo praktično izobraževanje za študente razpisali že sedmo leto zapored – in na to smo ponosni. Smo tudi strokovno usposobljeni mentorji za praktično izobraževanje študentov pri delodajalcu.

Uspešno opravljena praksa in vpogled v detektivski poklic sta temelja za pridobitev prvih delovnih izkušenj s tega področja in s tem tudi popotnica za oblikovanje nadaljnje kariere v želeni smeri.

Če ste postali radovedni in si želite opravljati prakso pri nas, nam pošljite svojo prijavo (spremno pismo, v katerem navedete zakaj vas detektivsko delo zanima in kaj vam pri tem poklicu še posebej vzbuja radovednost) ter življenjepis.

Pomembne informacije

Vse poslane prijave bomo vzeli pod drobnogled ter izbrali študente, katerim bo omogočena praksa.

Kam? Na detektiv@detektiv-dva.si.

Na slednjem naslovu smo dosegljivi tudi za vse dodatne informacije.

https://www.detektiv-dva.si/

Detektiv Biro

Detektiv Biro, kontaktna oseba g. Silvo Petek.

Zanimamo se za morebitno prakso študentov v naši detektivski agenciji. Kot je mogoče razbrati iz registracijskih podatkov naše detektivske družbe, delujemo že od leta 2005 in smo v zadnjem času zelo razširili svoje poslovanje. Zaradi povečanega obsega dela razmišljamo v smeri pridobivanja kvalitetnih kadrov z znanjem iz področij, ki se nanašajo na naše delo.

Zanimamo se torej predvsem za študente, ki jih zanima delo v detektivski agenciji in so doma iz območja Maribora ali bližnje okolice. Zamišljamo si, da bi delo potekalo preko študentskih servisov z možnostjo kasnejšega poslovnega sodelovanja ali morebitne zaposlitve.

Prosimo, če lahko morebitne kandidate za prakso usmerite na naš elektronski naslov detektiv.biro@siol.net, kamor naj pošljejo svoje življenjepise in druge relevantne podatke. Po prejemu podatkov bomo opravili izbor in posamezne poklicali na pogovor.

Za dodatne informacije pokličite na tel. 041-777-930, DETEKTIV BIRO, Silvo Petek, univ. dipl. prav. (licenca 127).

Luka Koper

Luka Koper, d. d., Pristaniški in logistični sistem d. d., Vojkovo nabrežje 38, 6501 Koper (en študent na 1.st. in en študent na 2.st. – delo na področju varnosti).

Možno šele po koncu epidemije.

Kontaktna oseba: ga. Tanja Berlič, tanja.berlic@luka-kp,si ali tel. 05 66 56 985.

Detektivska družba NOVAK in detektivi, d.o.o.

Detektivska družba NOVAK in detektivi, d.o.o. Brezje pri Grosupljem 90, 1290 Grosuplje, (več študentov).

Kandidat, ki želi opravljati prakso v naši agenciji, naj pošlje prijavo po elektronski pošti na naslov  info@detektivska-druzba.si ali tel. št. 08 205 72 00; 031 270 247 (detektiv Karmen Novak, direktorica detektivske družbe).

UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER LJUBLJANA

Sektor za korporativno varnost
Zaloška cesta 2
1000 Ljubljana

Kontaktna oseba: Petra Štupica, 015222017, petra.stupica@kclj.si

Predlagamo, da med drugim povprašate o možnosti opravljanja prakse na:

 • Občinah (vsaj v večjih se verjetno lahko seznanite s področjem zagotavljanja varnosti na lokalni ravni);
 • Društvih (n.pr. prostovoljna gasilska društva, športna društva, itd.);
 • Zavarovalnicah;
 • Športnih in drugih zvezah (n.pr. Gasilska zveza Slovenije, Kinološke zveze Slovenije, Zveze društev in klubov vodnikov reševalnih psov Slovenije, Zveze tabornikov Slovenije, Združenja slovenskih katoliških skavtinj in skavtov, Zveze radioamaterjev Slovenije, Gorske reševalne zveze Slovenije, Jamarske reševalne službe, Podvodne reševalne službe, varne hiše, itd.).