Za vse redne študente 1. letnika visokošolskega programa (VS), ki morajo opraviti prakso in za študente 3. letnika VS in UNI programa (redni in izredni), ki so kot izbirni predmet izbrali praktično delo, objavljamo prosta mesta.

Prakso oziroma praktično delo lahko opravljate tudi v vseh drugih inštitucijah, namreč zaželeno je, da si študenti sami najdejo podjetja za opravljanje prakse/praktičnega dela.

Prakso/praktično delo lahko opravljate na naslednjih inštitucijah

RS Ministrstvo za pravosodje, Uprava za izvrševanje kazenskih sankcij

RS Ministrstvo za pravosodje, Uprava za izvrševanje kazenskih sankcij, Generalni urad, Jesenkova 3, 1000 Ljubljana, razpisuje mesta za opravljanje prakse v času poletnih počitnic. Za konkretizacijo dogovora o izvedbi prakse se v nadaljevanju obrnite neposredno na zavode:

 • Zavod za prestajanje mladoletniškega zapora in kazni zapora Celje, Linhartova ulica 3, Celje. Kontaktna oseba: direktor Tmaž Bračko, 03 426 67 70, tomaz.bracko@gov.si.
 • Uprava za izvrševanje kazenskih sankcij, Prevzgojni dom Radeče, Pot na brod 23, 1433 Radeče. Kontaktna oseba: direktorica Viktorija Erpič, 03 565 83 10, viktorija.erpic@gov.si.
 • Zavod za prestajanje kazni zapora Maribor, Vošnjakova 16, 2000 Maribor.
  Oddelek Murska sobota, Sodna ulica 2, 9000 Murska Sobota.
  Kontaktna oseba: direktor Robert Šilc, 02 290 96 10, robert.silc@gov.si,
 • Zavod za prestajanje kazni zapora Ig, na Grad 25, 1291 Ig pri Ljubljani. Kontaktna oseba: direktorica Tadeja Glavica, 01 420 19 11, tadeja.glavica@gov.si.
 • Zavod za prestajanje kazni zapora Dob pri Mirni, Slovenska vas 14, 8233 Mirna na Dolenjskem. Kontaktna oseba: direktor Zoran Remic,  07 346 66 00 (02), zoran.remic@gov.si.
 • Zavod za prestajanje kazni zapora Koper, Ankaranska c. 3, 6000 Koper (oddelek v Kopru, oddelek v Novi Gorici). Kontaktna oseba: ga. Mia Botter Marasović; mia.botter-marasovic@gov.si (kadrovska služba).
 • Zavod za prestajanje kazni zapora Ljubljana, Povšetova 5, 1000 Ljubljana. Kontaktna oseba: direktor Denis Perše, 01 300 55 30, zpkz-lj@gov.si

Center za socialno delo Dolenjska in Bela krajina

Center za socialno delo Dolenjska in Bela krajina, enota Trebnje - Dnevni center za romske otroke in mladostnike Kher šu beši

Goliev trg 11, 8210 Trebnje

Kontaktna oseba: Nataša Smolič (vodja Dnevnega centra). Za več informacij lahko pišete na dc.khersubesi@gmail.com ali pokličete na tel. 07/3481 584

https://www.csd-slovenije.si/csd-dolenjska-in-bela-krajina/enota-trebnje/programi/

Center za socialno delo Osrednja Slovenija – vzhod

Center za socialno delo Osrednja Slovenija – vzhod, Enota Domžale, Masljeva ulica 3, 1230 Domžale (več študentov). Tel. 01 724 63 70

Center za socialno delo Severna Primorska

Center za socialno delo Severna Primorska, enota Nova Gorica, Delpinova ulica 18b, 5000 Nova Gorica (1 študent na enoti Tolmin, Zaželeno je, da je študent iz področja Tolmina). Kontaktna oseba mag. Teja Uršič, teja.ursic1@gov.si, tel. 05 330 29 40.

Center za socialno delo Posavje

Center za socialno delo Posavje, Trg Matije Gubca 1, 8270 Krško (1 študent 3. letnika). Kontaktna oseba, direktorica ga. Marina Novak Rabzelj, marina.rabzelj@gov.si,  07/49-92-001.

Detektivsko varnostna agencija d.o.o

Detektivsko varnostna agencija d.o.o, Brnčičeva ulica 13, 1231 Ljubljana - Črnuče, mentorica direktorica Bernarda Škrabar, številka licence 113 (več študentov).

Detektivska praksa pri DVA

Te zanima, kakšen je delovni dan detektiva? Kako poteka delo na terenu? Kako se zbirajo informacije o določenem primeru? Kaj sploh dela detektiv in kako?

V Detektivsko varnostni agenciji menimo, da stoji prihodnost na mladih, zato vsako leto izbranim študentom omogočimo praktično izobraževanje ter s tem izkušnjo vpogleda v detektivski poklic. Letos bomo praktično izobraževanje za študente razpisali že sedmo leto zapored – in na to smo ponosni. Smo tudi strokovno usposobljeni mentorji za praktično izobraževanje študentov pri delodajalcu.

Uspešno opravljena praksa in vpogled v detektivski poklic sta temelja za pridobitev prvih delovnih izkušenj s tega področja in s tem tudi popotnica za oblikovanje nadaljnje kariere v želeni smeri.

Če ste postali radovedni in si želite opravljati prakso pri nas, nam pošljite svojo prijavo (spremno pismo, v katerem navedete zakaj vas detektivsko delo zanima in kaj vam pri tem poklicu še posebej vzbuja radovednost) ter življenjepis.

Pomembne informacije

Vse poslane prijave bomo vzeli pod drobnogled ter izbrali študente, katerim bo omogočena praksa.

Kam? Na detektiv@detektiv-dva.si.

Na slednjem naslovu smo dosegljivi tudi za vse dodatne informacije.

https://www.detektiv-dva.si/

Detektiv Biro

Detektiv Biro, kontaktna oseba g. Silvo Petek.

Zanimamo se za morebitno prakso študentov v naši detektivski agenciji. Kot je mogoče razbrati iz registracijskih podatkov naše detektivske družbe, delujemo že od leta 2005 in smo v zadnjem času zelo razširili svoje poslovanje. Zaradi povečanega obsega dela razmišljamo v smeri pridobivanja kvalitetnih kadrov z znanjem iz področij, ki se nanašajo na naše delo.

Zanimamo se torej predvsem za študente, ki jih zanima delo v detektivski agenciji in so doma iz območja Maribora ali bližnje okolice. Zamišljamo si, da bi delo potekalo preko študentskih servisov z možnostjo kasnejšega poslovnega sodelovanja ali morebitne zaposlitve.

Prosimo, če lahko morebitne kandidate za prakso usmerite na naš elektronski naslov detektiv.biro@siol.net, kamor naj pošljejo svoje življenjepise in druge relevantne podatke. Po prejemu podatkov bomo opravili izbor in posamezne poklicali na pogovor.

Za dodatne informacije pokličite na tel. 041-777-930, DETEKTIV BIRO, Silvo Petek, univ. dipl. prav. (licenca 127).

Luka Koper

Luka Koper, d. d., Pristaniški in logistični sistem d. d., Vojkovo nabrežje 38, 6501 Koper (en študent na 1.st. in en študent na 2.st. – delo na področju varnosti).

Možno šele po koncu epidemije.

Kontaktna oseba: ga. Tanja Berlič, tanja.berlic@luka-kp,si ali tel. 05 66 56 985.

Detektivska družba NOVAK in detektivi, d.o.o.

Detektivska družba NOVAK in detektivi, d.o.o. Brezje pri Grosupljem 90, 1290 Grosuplje, (več študentov).

Kandidat, ki želi opravljati prakso v naši agenciji, naj pošlje prijavo po elektronski pošti na naslov  info@detektivska-druzba.si ali tel. št. 08 205 72 00; 031 270 247 (detektiv Karmen Novak, direktorica detektivske družbe).

AMNESTY INTERNATIONAL SLOVENIJE

Dunajska cesta 5, 1000 Ljubljana (praksa se izvaja kot opravljanje obštudijske dejavnosti Akademije Amnesty: Človekove pravice v praksi, ki fizično poteka na Fakulteti za družbene vede in skozi samostojno delo)

Kontaktna oseba: Metka Naglič, metka.naglic@amnesty.si

Obštudijska dejavnost, ki poteka v zimskem semestru študijskega leta, je sestavljena iz 30 ur vaj, ki jih izvaja ekipa zaposlenih v slovenski Amnesty z gosti in gostjami, in 90 ur praktičnega dela.

Namen obštudijske dejavnosti je obravnava aktualnih vprašanj človekovih pravic skozi predstavitve, razprave in samostojno delo (samostojno, v paru ali skupini: priprava in izvajanje akcij za človekove pravice). Teme so: pravica do protesta, izbrisani, soglasje v spolnosti, interspolnost, pravice Romov, digitalni velikani (Google, Facebook …) in človekove pravice, kako izvajati uspešne globalne kampanje, kako Amnesty International izvaja svoje raziskave na terenu, vključno na konfliktnih območjih, okolje in človekove pravice, apartheid … Več: https://www.akademija-amnesty.si/obstudijska-dejavnost-ul-22/

Fraport Slovenija, upravljavec Letališča Jožeta Pučnika Ljubljana

Delo obsega usmerjanje in pomoč potnikom v potniškem terminalu, pripravo potnikov na varnostni pregled (opozarjanje in ozaveščanje potnikov glede omejitev vnosa tekočin in prepovedanih predmetov v ročni prtljagi) ter druga področja dela, ki jih pokriva služba za varnost in varovanje.

Kontaktna oseba: ga. Alenka Pečnik, alenka.pecnik@fraport-slovenija.si

Informatika d.o.o.

INFORMATIKA d.o.o. je razvojno naravnano podjetje, ki je cenjen partner v slovenskem elektroenergetskem prostoru. Imamo 40 let izkušenj v razvoju informacijskih rešitev in izvajanju storitev z njimi za različne naročnike. Med drugim upravljamo tudi lastnen VOC (varnostno operativni center).

Študente, ki bi jih zanimalo opravljanje prakse v našem VOC vabimo, da se povežejo s kadrovsko službo, ki jo vodi ga Simona Kuferšin (elektronski naslov: simona.kufersin@informatika.si)

Informatika d.o.o.
Hajdrihova ulica 2
1000 Ljubljana

Upravna enota Ajdovščina

Kontaktna oseba: ga. Ana Kobal, telefon: 05 36 43 264

Univerzitetni klinični center Ljubljana

Univerzitetni klinični center Ljubljana, Zaloška cesta 7, 1000 Ljubljana, ponuja študentom FVV opravljanje prakse kot praktičnega izpopolnjevanja v obliki opazovanja.

Kontaktna e-pošta: skv@kclj.si.

Finančna uprava Republike Slovenije

Glede možnosti opravljanja obvezne prakse v Finančni upravi Republike Slovenije kontaktirajte posamezne finančne urade, navedene na spodnji povezavi.

O Finančni upravi Republike Slovenije | GOV.SI

Vsak posamezen finančni urad bo obravnaval vsako vlogo posebej in sprejel študenta na obvezno prakso v primeru, če obstaja potreba po opravljanju le-te.

Komisija za preprečevanje korupcije

Dunajska cesta 56, SI-1000 Ljubljana

www.kpk-rs.si

Kontaktna oseba:
mag. Sonja Jelen, vodja Urada Komisije,

T: +386 1 400 57 10
M: +386 30 486 429
E: anti.korupcija@kpk-rs.si

Kandidati naj skupaj z življenjepisom in morebitnimi priporočili posredujejo tudi motivacijsko pismo. Izbrani na podlagi opravljenega razgovora s kandidatom.

Ministrstvo za notranje zadeve

Direktorat za migracije
Sektor za postopke mednarodne zaščite

Cesta dveh cesarjev 403, 1000 Ljubljana, Slovenija
T: +386 1 428 52 19, F: +386 1 428 40 59
E: ziga.tomc@gov.si

Kontaktna oseba: Žiga Tomc

PRO.astec d.o.o.

Dunajska cesta 158, 1000 Ljubljana.

Kontaktna oseba:
Blaž Suhač, blaz.suhac@astec.si

Praksa za svetovalca na področju skladnosti

Imate zanimanje za področja sistemov vodenja, upravljanja kakovosti, informacijske varnosti, neprekinjenega poslovanja, upravljanja osebnih podatkov, evropskih direktiv in lokalne zakonodaje? V PRO.astecu imamo na teh področjih 30 let izkušenj in vas vabimo k nam na prakso. Poglobili se boste v ključna področja informacijske varnosti po standardu ISO/IEC 27001, upravljanja kakovosti po standardu ISO 9001, neprekinjenega poslovanja po standardu ISO 22301, evropskih regulatornih uredb in direktiv (npr. GDPR in NIS2) in z njimi povezanimi nacionalnimi zakoni (npr. ZInfV in ZVOP). Mentorstvo vam nudimo ugledni in izkušeni strokovnjaki, ki vas bodo vodili skozi razvoj vaših veščin svetovalca na področju skladnosti.

Praksa na področju varnostnih pregledov in etičnega hackanja

Spoznajte se s kariero etičnega hackerja! V našem mentorskem programu boste lahko pridobili osnovna znanja in prve izkušnje na področju preverjanja varnosti informacijskih sistemov in njihove odpornosti na kibernetske napade. Če osnovna znanja in izkušnje že imate, pa jih boste lahko pri nas še naprej razvijali, pod vodstvom naših izkušenih certificiranih etičnih hackerjev. Pridružite se nam in stopite na pot do uspeha ter postanite ključni igralci v svetu kibernetske varnosti!

Uspešno opravljena praksa (tako za svetovalca na področju skladnosti, kot za etičnega hackerja) je odlična popotnica za prvo zaposlitev.

Za opravljanje prakse pri nas nam pošljite vaš življenjepis in motivacijsko pismo, v katerem izpostavite vaša strokovna zanimanja, ki jih želite razvijati.

Življenjepis in motivacijsko pismo pošljite na info@astec.si, kjer smo vam na voljo tudi za dodatne informacije.

Predlagamo, da med drugim povprašate o možnosti opravljanja prakse na:

 • Občinah (vsaj v večjih se verjetno lahko seznanite s področjem zagotavljanja varnosti na lokalni ravni);
 • Društvih (n.pr. prostovoljna gasilska društva, športna društva, itd.);
 • Zavarovalnicah;
 • Športnih in drugih zvezah (n.pr. Gasilska zveza Slovenije, Kinološke zveze Slovenije, Zveze društev in klubov vodnikov reševalnih psov Slovenije, Zveze tabornikov Slovenije, Združenja slovenskih katoliških skavtinj in skavtov, Zveze radioamaterjev Slovenije, Gorske reševalne zveze Slovenije, Jamarske reševalne službe, Podvodne reševalne službe, varne hiše, itd.).