Poročilo o anketiranju in rezultatih Ankete za ugotavljanje stanja na področju spolnega nadlegovanja na FVV

Pripravila Skupina za preučitev dobrih praks pri preprečevanju nadlegovanja v akademskem okolju:

Doc. dr. Maja Modic
Doc. dr. Tinkara Pavšič Mrevlje
Doc. dr. Boštjan Slak
Mirče Milenkov, prodekan za študentska vprašanja

Poročilo o rezultatih ankete