Zagovor doktorske disertacije študentke Andreje Rožnik


Fakulteta za varnostne vede Univerze v Mariboru objavlja zagovor doktorske disertacije z naslovom »Situacijska prevencija nezakonite trgovine z električnimi in elektronskimi odpadki«. Disertacijo bo zagovarjala Andreja Rožnik, magistrica varstvoslovja, v sredo 6. 1. 2021 ob 10. uri preko aplikacije MS Teams.

V komisijo za zagovor so imenovani:

  1. prof. dr. Branko Lobnikar, predsednik;
  2. prof. dr. Gorazd Meško, mentor;
  3. izr. prof. dr. Katja Eman, članica;
  4. doc. dr. Zoran Kanduč, član.

V kolikor bi si želeli zagovor doktorske disertacije ogledati, za vključitev v videokonferenco pišite na e-naslov referat.dr@fvv.uni-mb.si, najkasneje dan pred zagovorom do 12. ure.

Vabljeni.