Zaključek raziskovalnega projekta


V petek 29.3.2024 se je uspešno zaključil raziskovalni projekt “VARNO V KIBERNETSKEM PROSTORU: ODKRIJ, RAZUMI, PREMAGAJ – SKUPAJ OBVLADUJMO RANLJIVOSTI!”, katerega je Fakulteta za varnostne vede UM pod vodstvom izr. prof. dr. Blaž Marklja izvajala za naročnika Telekom Slovenija. Pri samem projektu so, poleg zaposlenih na FVV UM in Telekom Slovenija, sodelovali tudi trije študentje FVV UM . Ti so na zaključnem dogodku, ki se je odvijal v petek 29.3.2024 v prostorih Telekoma Slovenije, predstavili glavne ugotovitve projekta in bili s strani naročnika projekta tudi pohvaljeni. Projekt predstavlja primer dobre prakse sodelovanja med gospodarstvom in izobraževalnimi institucijami, kjer se prepletata praktični in raziskovalno-izobraževalni vidik pristopa k zagotavljanju informacijske varnosti.