Zaključek štiriletnega raziskovalnega programa Varnost v lokalnih skupnostih in predstavitev zbornika


Na Fakulteti za varnostne vede Univerze v Mariboru je 20. 2. 2019 potekala slovesnost ob zaključku raziskovalnega programa Varnost v lokalnih skupnostih in predstavitev zbornika 4. nacionalna konferenca o varnosti v lokalnih skupnostih: Sklepne ugotovitve raziskovanja (2015-2018).

Udeležence dogodka je nagovoril dekan Fakultete za varnostne vede Univerze v Mariboru, izr. prof. dr. Andrej Sotlar, ki je predstavil delovni okvir raziskovalne skupine Varnost v lokalnih skupnostih. Vodja programske skupine, red. prof. dr. Gorazd Meško je podrobneje predstavil štiriletno raziskovalno delo programske skupine, najpomembnejše raziskovalne ugotovitve in zbornik, ki je decembra 2018 izšel pri Univerzitetni založbi Univerze v Mariboru. Svoj nagovor je zaključil s predstavitvijo nadaljevanja raziskovalnega programa »Varnost v lokalnih skupnostih« za obdobje 2019–2024. Ivo Holc, ravnatelj višje policijske šole na Policijski akademiji je s svojim nagovorom udeležencem, v katerem je poudaril pomembnost sodelovanja med policijo in Fakulteto za varnostne vede Univerze v Mariboru, zaključil uradni del dogodka.

Po koncu uradnega dela dogodka so bili vsi udeleženci povabljeni še na priložnostno pogostitev, kjer so prejeli brezplačen izvod zbornika 4. nacionalna konferenca o varnosti v lokalnih skupnostih: Sklepne ugotovitve raziskovanja (2015–2018), ki je dostopen tudi v elektronski obliki.