Dejavnost predavateljev – april 2022


Prof. dr. Gorazd Meško in izr. prof. dr. Katja Eman sta skupaj s prof. dr. Velimirom Rakočevićem s Pravne Fakultete Univerze v Podgorici 20. 4. 2022 v spletnem okolju MS Teams organizirala 5. mednarodno kriminološko-varnostno študentsko konferenco (5th International Student Conference on Local Safety and Security – Rural Perspectives), ki se tradicionalno osredotoča predvsem na področje varnosti v lokalnih skupnostih. Letošnja konferenca se je osredotočila v področje prepletenosti ciljev trajnostnega razvoja Organizacije združenih narodov s perspektivami lokalne varnosti in zaščite v Črni gori in Sloveniji. Namen konference je bil razumeti globalne usmeritve na področju trajnostnega razvoja in človekove varnosti ter te ideje kontekstualizirati v lokalnem okolju. Na konferenci je sodelovalo 132 slovenskih in črnogorskih magistrskih študentov. V soavtorstvu so predstavili 35 prispevkov, razdeljenih v štiri tematske sekcije. Organizacijo in tematiko konference so pozdravili tudi predstavniki Akademskega vpliva Združenih narodov – UNAI (United Nations Academic Impact) in napovedali dejavno sodelovanje na naslednji, 6. mednarodni študentski konferenci. Povezava do konference: 5th International Student Conference on Local Safety and Security – Rural Perspectives – Fakulteta za varnostne vede (um.si)


Doc. dr. Mojca Kompara Lukančič je bila 28. 4. 2022 povabljena na predstavitev monografije doc. dr. Darije Omrčen z Univerze v Zagrebu.