Dejavnost predavateljev – December 2020


Prof. dr. Gorazd Meško se je 1. 12. 2020 udeležil letne skupščine mednarodnega združenja za preučevanje ruralne kriminalitete. Srečanje je potekalo na platformi Zoom. Povezava do spletne strani združenja: ISSRC – International Society for the Study of Rural Crime

Prof. dr. Gorazd Meško je 2. 12. 2020 s sodelavci iz Programske skupine Varnost v lokalnih skupnostih organiziral in izvedel 6. Nacionalno konferenco s področja varnosti v lokalnih skupnosti, ki je potekala na MS Teams. Poleg raziskovalcev programske skupine Varnost v lokalnih skupnostih, so prispevke predstavili predstavniki občine Ljutomer, soorganizatorice konference, policijske postaje Ljutomer in Policijske uprave Murska Sobota. Ob konferenci je izšel tudi zbornik konferenčnih prispevkov (Meško, Hacin in Eman, ur.). Prof. dr. Bojan Tičar je na konferenci sodeloval s prispevkom: TIČAR, Bojan, RAKAR, Iztok. Pravni ukrepi občin v času razglašene epidemije covida-19 z vidika varnosti v lokalnih skupnostih. V: MEŠKO, Gorazd (ur.), HACIN, Rok (ur.), EMAN, Katja (ur.).  konferenčni zbornik : [2. dec. 2020, on-line]. 1. izd. Maribor: Univerzitetna založba Univerze. 2020, str. 130-140, tabele. https://press.um.si/index.php/ump/catalog/view/517/638/1185-1. Konference so se udeležili tudi doc. dr. Vanja Erčulj, doc. dr. Rok Hacin in asist. Iza Kokoravec. Povezava na spletno stran konference: Programska skupina: Varnost v lokalnih skupnostih (um.si)

Prof. dr. Gorazd Meško se je 11. 12. 2020 udeležil nacionalne kriminološke konference v organizaciji Inštituta za kriminologijo pri Pravni fakulteti v Ljubljani. Bil je tudi recenzent publikacije, ki je izšla ob nacionalni kriminološki konferenci (vodja dr. Zoran Kanduč). Povezava do publikacije: Nova monografija: “Premeščenje mej v kriminologiji in kriminalitetni politiki” – Inštitut za kriminologijo (inst-krim.si)

Prof. dr. Tičar je 16. 12. 2020 na 46. dnevih slovenskih pravnikov sodeloval s prispevkom: PRIMEC, Andreja, TIČAR, Bojan. Prekrški na področju prava zavodov in iz uslužbenskih razmerij. V: 46. Dnevi slovenskih pravnikov, 15. do 16. oktober 2020, Portorož, (Podjetje in delo, ISSN 0353-6521, [letn.] 46, [št.] 6/7). Ljubljana: LEXPERA. 2020, 46, [št.] 6/7, str. 1056-1069.

Prof. dr. Gorazd Meško in doc. dr. Rok Hacin sta se 16. 12. 2020 udeležila Dneva ARRS s prispevkom, ki je bil uvrščen v program Odlični v znanosti 2020. Predstavila sta projekt o legitimnosti in samozaznavi legitimnosti v slovenskih zaporih, ki je nastal v okviru TRP Zakonitost in legitimnost policijske dejavnosti, kazenskega pravosodja in izvrševanja kazenskih sankcij (2013-2016) in dela mladega raziskovalca (2014-2018). Povezava na dogodek: Dan ARRS 2020

Prof. dr. Gorazd Meško se je 17. 12. 2020 udeležil sestanka COST projekta Kulture viktimologije (Cost Action 18121 Cultures of Victimology: understanding processes of victimization across Europe) na platformi Zoom. Vodjo projekta je obvestil o knjigi o viktimologiji na Balkanu, ki bo predvidoma izšla v začetku 2021 – uredniki G. Meško, E. Szarik, A-M. Getoš-Kalac.

Prof. dr. Gorazd Meško se je 17. 12. 2020 udeležil ruske kazenskopravne in kriminološke konference, ki jo je organizirala prof. Natalija Lukašenko. Gost konference je bil Vjačeslav Seliverstov, ki je predstavil svoj raziskovalni opus na področju penološkega raziskovanja v Rusiji. Kolega Vjačeslav Seliverstov je bil v okviru bilaterale med FVV in MGU-Lomonosov na študijskem obisku v Sloveniji jeseni leta 2014.  Na konferenci je bilo okoli 120 udeležencev. Konferenca je potekala na platformi Zoom.

Doc. dr. Mojca Kompara Lukančič se je 18. 12. 2020 udeležila INOVUP izobraževanja Dimenzije prožnega učenja in poučevanja.