Dejavnost predavateljev – marec 2021


Prof. dr. Gorazd Meško se je 4. 3. 2021 udeležil razprave o merjenju OK – “Organized Crime Index” v organizaciji Global initiative against transnational organized crime. Povezava: Catalyzing the Building Blocks of a Global Strategy | Global Initiative

Asist. Ajda Šulc se je 5. 3. 2021 udeležila predavanja Spolno nadlegovanje in univerzitetni prostor, ki ga je v organizaciji Univerze v Mariboru izvedel prof. dr. Branko Lobnikar.

Doc. dr. Mojca Kompara Lukančič se je 18. 3. 2021 udeležila predavanja Avtorstvo strokovnih in znanstvenih člankov – pravni in etični vidiki v organizaciji Univerze v Mariboru.

Doc. dr. Mojca Kompara Lukančič se je 25. 3. 2021 udeležila predavanja Raba slovenskega jezika v poslovnem komuniciranju v organizaciji Univerze v Mariboru.

Doc. dr. Mojca Kompara Lukančič je 25. in 26. 3. 2021 sodelovala na konferenci Old and new forms of multilingualism in the Alps-Adriatic region – descriptive models, challenges and possible solutions na Univerzi v Celovcu. Na konferenci je sodelovala s prispevkom Večjezičnost v visokošolskih ustanovah.

Prof. dr. Gorazd Meško se je 30. 3. 2021 udeležil  konference o kriminologiji in dr. študiju kriminologije v Rusiji, ki jo je organizirala Katedra za kazensko pravo in kriminologijo Pravne fakultete MGU Lomonosov, Moskva. Povezava: Faculty of law | Lomonosov Moscow State University (msu.ru)

Doc. dr. Miha Dvojmoč je 30. 3. 2021 sodeloval na dogodku CYBERSAFE: Posvet ob svetovnem dnevu varnostnega kopiranja podatkov. Povezava: CyberSafe

Prof. dr. Gorazd Meško se je 31. 3. 2021 udeležil delovnega sestanka Success Erasmus+ projekta, kjer je predstavil delo Delovne skupine ESC o akademskih programih s področja kriminologije. Povezava: Home – Success Project

Fakulteta za varnostne vede je 23. 3. 2021 izvedla online dogodek Dan Inštituta za varstvoslovje. Uvodnim nagovorom slavnostnih gostov je sledila predstavitev dela Inštututa za varstvoslovje ter predstavitve posameznih kateder, katerih predstavniki so opisali dosedanje delo in načrte za prihodnost. Dogodek se je zaključil z razpravo o nadaljnjem razvoju raziskovalne dejavnosti na področju varstvoslovja. Več o dogodku: Dan Inštituta za varstvoslovje