Doc. dr. Kaja Prislan – najboljša mlada znanstvenica v Podonavski regiji za Slovenijo


izr. prof. dr. Kaja Prislan Mihelič je prejela nagrado za najboljšo mlado znanstvenico v Podonavski regiji iz Slovenije za leto 2018 Danubius Young Scientist Award 2018«)

Nagrado podeljuje »The Institute for the Danube Region and Central Europe (IDM)«, in sicer mladim znanstvenikom iz držav Podonavske regije, ki so doktorirali po 1. 1. 2013. Kandidati za nagrade morajo izpolnjevati naslednje kriterije odličnosti:

  • znanstvena odličnost in inovativni pristop k akademskemu delu,
  • tematska pomembnost znanstvenega dela, ki se nanaša na zadeve, probleme Podonavske regije,
  • pomembnost znanstvenega dela izven nacionalnih meja,
  • potencial kandidata.

Nagrada bo podeljena na slovesnosti, ki bo 8. 11. 2018 potekala na Comenius University v Bratislavi. Podelitev nagrad organizirata “The Institute of the Danube Region and Central Europe” in avstrijsko zvezno ministrstvo za za izobraževanje, znanost in raziskovalno dejavnost.