doc. dr. 
Kaja Prislan 

kaja.prislan@fvv.uni-mb.si
01 3008 348
1N-3
Ponedeljek 12.00 - 13.00 | Najava po e-pošti

Izobrazba

 • 2012, mag. var. (smer informacijska varnost), Fakulteta za varnostne vede, UM.
 • 2010, dipl. var. (UN), Fakulteta za varnostne vede, UM.

 Usposabljanja

 • 2011, NPK varnostna menedžerka.

 Raziskovalni interesi

 • Upravljanje organizacij
 • Organizacijsko vedenje in skupinska dinamika
 • Varnostni management
 • Informacijska varnost

Raziskovalni interesi

 • Vodenje in upravljanje organizacij
 • Informacijska varnost
 • Upravljanje informacijskih tveganj
 • Organizacijsko vedenje in skupinska dinamika
 • Varnostni management