izr. prof. dr. 
Kaja Prislan Mihelič 

prodekanica za raziskovalno in mednarodno dejavnost, predstojnica Inštituta za varstvoslovje

kaja.prislan@um.si
01 3008 348
1N-3
Po dogovoru | Najava po e-pošti

Izobrazba

  • Doktorat (2017), Fakulteta za varnostne vede, Univerza v Mariboru
  • Magisterij (2012), smer Informacijska varnost, Fakulteta za varnostne vede, Univerz v Mariboru
  • Univerzitetna diploma (2010), Fakulteta za varnostne vede, Univerza v Mariboru

 Usposabljanja

  • 2011, NPK varnostna menedžerka.

Raziskovalni interesi

  • upravljanje varnostnih organizacij,
  • varnostni management,
  • upravljanje informacijske varnosti
  • vedenjski vidiki informacijske varnosti
  • varnost v pametnih mestih in skupnostih,
  • sodobne tehnologije v varnostni dejavnosti.