5. konferenca – Varnost v lokalnih skupnostih

28. novembra 2019 je v Novi Gorici potekala 5. nacionalna konferenca o varnosti v lokalnih skupnostih. Glavna tema konference je bila uvod v razpravo v urbanih in ruralnih okoljih. Konferenco je organizirala Fakulteta za varnostne vede UM, v tesnem sodelovanju s Policijsko upravo Nova Gorica in Mestno občino Nova Gorica. Gostje konference so bili: dr. Klemen Miklavčič, župan Nove Gorice; izr. prof. dr. Andrej Sotlar, dekan Fakultete za varnostne vede UM; mag. Tatjana Bobnar, generalna direktorica policije in mag. Boštjan Poklukar, minister za notranje zadeve.

Program konference je povzel glavne vsebine, ki so obravnavane v okviru raziskovalnega projekta nove programske skupine Varnost v lokalnih skupnostih – primerjava ruralnih in urbanih okolij (2019-2024). Predstavljeni so bili različni vidiki varnosti v ruralnih in urbanih skupnostih v Sloveniji, in sicer ureditev temeljne pravice do varnosti na lokalnem nivoju, sodelovanje policije in lokalne skupnosti pri reševanju varnostnih problemov v lokalnih skupnostih; primerjave in razlike v kriminaliteti in zaznavi varnostnih problemov v lokalnih skupnostih in različne perspektive varnosti v lokalnih okoljih (samovarovalni ukrepi prebivalcev, korupcija, varnost v kibernetskem prostoru).  Prispevki predstavljeni na 5. nacionalni konferenci o varnosti v lokalnih skupnostih so zbrani tudi v zborniku o varnosti v lokalnih skupnostih: http://press.um.si/index.php/ump/catalog/book/449  

Podrobnosti
  • Mestna občina Nova Gorica
    Trg Edvarda Kardelja 1
    5000 Nova Gorica
  • 28. 11. 2019