Criminal Justice and Security in Central and Eastern Europe 2021: Perspectives of Rural Safety, Security and Rural Criminology

Fakulteta za varnostne vede Univerze v Mariboru od 13. do 15. septembra 2021 v Ljubljani organizira 13. bienalno konferenco Criminal Justice and Security in Central and Eastern Europe. Mednarodna konferenca je tokrat namenjena predvsem vsem raziskovalcem in strokovnjakom, ki se bolj intenzivno ukvarjajo z zagotavljanjem varnosti v ruralnem okolju. Naslov konference je Perspectives of Rural Safety, Security and Rural Criminology.

Podrobnosti