Dan poklicev: redar

Na Fakulteti za varnostne vede je 9. aprila 2019 v sklopu dogodkov Dan poklicev potekala predstavitev poklica redar. Dogodek je moderiral doc. dr. Miha Dvojmoč, gosti pa so bili:

  • g. Roman Fortuna, vodja Mestnega redarstva;
  • g. Klemen Gabršček, višji svetovalec Odseka za prekrškovni postopek Mestnega redarstva;
  • g. Milan Šterpin, občinski redar Odseka za redarstvo Mestnega redarstva, diplomant in magistrski študent na FVV.

Predstavitev dela Mestnega redarstva je bila zelo zanimiva. Pritegnila je tudi nekaj zanimanja občinstva za opravljanje tovrstnega poklica. Mestno redarstvo je bilo predstavljeno celostno in vsebinsko. Vodja Mestnega redarstva g. Roman Fortuna je predstavitev začel z zgodovinskim pregledom redarstva, nato pa je predstavil sedanjo vsebino dela in vizijo, kako želijo mestno redarstvo v prihodnje še razvijati. Podrobno je razložil tudi postopek, kako poteka večmesečno usposabljanje ob vstopu v njihove vrste, povedal pa je tudi, da dajo precejšen poudarek na nadgradnji izobraževanja in usposabljanja za zaposlene. G. Klemen Gabršček je predstavil vsebino dela prekrškovnega organa, kjer je potreben preplet različnih kompetenc, tako na področju poznavanja prava kot tudi na področju komunikacijskih veščin. Večkrat je poudaril, da bi z veseljem zaposlili koga na tem področju delovanja. G. Milan Šterpin je razložil, kako poteka dinamično in raznoliko delo občinskega redarja na terenu, pri čemer je poudaril, da vse več in bolj uspešno poteka tudi sodelovanje s krajani in četrtnimi skupnostmi. Gosti so se pohvalili tudi s številnimi priznanji ter s svojo odlično opremo in organiziranostjo.

Celotna predstavitev delovanja Mestnega redarstva je bila podprta z visoko stopnjo usposobljenosti in strokovnosti, predvsem pa so nas navdušili z novimi idejami delovanja in odprtostjo za sodelovanje. Tako so prisotne prepričali s svojo vizijo visoko strokovno usposobljene in opremljene mestne službe, ki na lokalni ravni meščanom zagotavlja urejeno in varno življenje.

Podrobnosti
  • 09. 04. 2019