Posvet: Celovito zagotavljanje varnosti in varovanja v zdravstvenih institucijah

Fakulteta za varnostne vede Univerze v Mariboru vas v sodelovanju z Univerzitetnim kliničnim centrom Ljubljana vabita na posvet:

Celovito zagotavljanje varnosti in varovanja v zdravstvenih institucijah

Ker se zdravstveni zavodi srečujejo z vedno več tveganji, povezanimi z varnostjo zaposlenih, pacientov, drugih obiskovalcev in varnostjo poslovnih procesov, je Vlada RS nekatere zdravstvene zavode določila kot organizacije, ki morajo obvezno organizirati varovanje. Samo zavezo k varovanju in organizaciji obrambe in zaščite zdravstvenih zavodov ureja več zakonov in podzakonskih aktov. Da  bi bilo varovanje  učinkovito in bi podpiralo poslovne procese zdravstvenih zavodov, je potrebno organizacijo varovanja izvesti kakovostno, celovito in strokovno utemeljeno.

Ena od osnovnih funkcij za učinkovito delovanje in poslovanje organizacij je integralna korporativna varnost, ki se izvaja v soodvisnosti z vsemi ostalimi ključnimi poslovnimi funkcijami. Integralna korporativna varnost je izredno pomembna za zagotavljanje oziroma doseganje organizacijskih ciljev, ne da pri tem utrpele škodo, bodisi finančno, materialno ali med samimi poslovnimi procesi.

Vsebine posveta bomo tvorili okoli nekaj osnovnih procesov, ki potekajo znotraj izvajanja korporativne varnosti v zdravstvenih institucijah. Posebno pozornost bomo namenili predvsem naslednjim vsebinam:

 1. Organizacija in zagotavljanje korporativne varnosti v zdravstvenih organizacijah (varnost zaposlenih, varnost organizacije, varnost delavnega mesta, varnostna kulture)
 2. IT varnost in kibernetska (ne)varnost
 3. AMOK situacije

Kot predavatelji bodo na posvetu zgornje vsebine predstavljali doc. dr. Miha Dvojmoč, prof. dr. Branko Lobnikar, doc. dr. Branko Gabrovec, dr. Matjaž Tavčar, Dalibor Vuković ter doc. dr. Srečko F. Krope.

Vabimo vas, da se nam pridružite 6. 6. 2022 ob 12.00 uri v predavalnici št. 8, Fakultete za varnostne vede, Kotnikova 8, 1000 Ljubljana. Seminar je za udeležence brezplačen. Seminar bomo zaključili ob 15. 30 uri.

Vljudno prosimo, da nam svojo udeležbo potrdite na elektronski naslov: miha.dvojmoc@um.si do 1. 6. 2022.

Izr. Prof. dr. Andrej Sotlar
DEKAN

Jože Golobič, univ. dipl. prav.
GENERALNI DIREKTOR

Podrobnosti
 • Fakulteta za varnostne vede
  Kotnikova 8
  1000 Ljubljana
 • 06. 06. 2022
 • Kontakt
 • doc. dr. Miha Dvojmoč
 • miha.dvojmoc@um.si