Preiskovanje prometnih nesreč – kriminalistični in kazenskopravni vidiki ter pametna vozila

Prometne nesreče so vsakodnevna stalnica sodobne družbe. V njihovo obravnavo je vključeno veliko število različnih institucij, organizacij in drugih subjektov. Na letošnjem posvetu bodo govorci predstavili preiskovanje prometnih nesreč in spregovorili o posledicah prometnih nesreč ter pametnih vozilih.

Cilj posveta je pokazati kompleksnost preiskovanja prometnih nesreč, posledice prometnih nesreč ter predstaviti trende na področju razvoja sistemov v vozilih.

Posvet je namenjen vsem, ki jih obravnavana tematika zanima, še posebej pa policistom, kriminalistom, tožilcem, sodnikom, izvedencem, razvijalcem avtomobilskih sistemov in strokovnjakom, ki se ukvarjajo s prometno varnostjo

Podrobnosti