Zloraba slabotne osebe: kriminalistični in kazenskopravni vidiki

Fakulteta za varnostne vede UM 17. 4. 2019 organizira posvet z naslovom Zloraba slabotne osebe: kriminalistični in kazenskopravni vidiki, ki bo potekal na Univerzitetnem rehabilitacijskem inštitutu Republike Slovenije – SOČA.

Cilj posveta je opozoriti na zlorabe slabotnih oseb in izpostaviti probleme pri odkrivanju, preiskovanju in dokazovanju ter obravnavi žrtev tovrstnih kaznivih dejanj.

Vabljeni vsi, ki se srečujete z omenjeno problematiko, še posebej pa policistom, kriminalistom, tožilcem, sodnikom, socialnim delavcem, izvedencem in zaposlenim v zdravstvu.

Podrobnosti