prof. dr. 
Igor Bernik 

Prodekan za kakovost in razvoj, predstojnik katedre za informacijsko varnost, v.d. prodekana za raziskovalno dejavnost

igor.bernik@fvv.uni-mb.si
01 3008 340
2N-21
Ponedeljek 9.30-10.30 | Najava po e-pošti

Vodja Katedre za informacijsko varnost
Izredni profesor za Informacijsko varnost

Izobrazba

 • Doktorat, 2001, Fakulteta za organizacijske vede, Univerza v Mariboru, Organizacijska informatika
 • Magisterij, 1999, Fakulteta za organizacijske vede, Univerza v Mariboru, Organizacijska informatika
 • Diploma, 1996, Fakulteta za organizacijske vede, Univerza v Mariboru, Univerzitetni diplomirani organizator, Organizacijska informatika

Usposabljanja

 • Presojevalec ISO 9000, ISO 27000

Predmeti

 • Osnove informacijske varnosti
 • Informacijska varnost: upravljanje, standardi in digitalne identitete
 • Razvoj programske opreme
 • Informatika v varnostnih vedah
 • Zagotavljanje varnosti informacij
 • Varnost in forenzika kibernetskega prostora
 • Zagotavljanje informacijske varnosti v digitalni dobi

Raziskovalni interesi

 • tehnologije in procesi v kibernetskem prostoru,
 • informacijska in kibernetska varnost,
 • informacijski sistemi in celovita varnost,
 • kibernetsko bojevanje,
 • kibernetika in sistemi za podporo odločanju,
 • simulacija – diskretni sistemi in sistemska dinamika.