Jereb Karmen


Izobrazba 2013 – še traja – Doktorski študijski program na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani, Oddelek za psihologijo, Ljubljana 2012 – Magistrski študijski program na Fakulteti za varnostne vede Univerze v Mariboru, Ljubljana 2008 – Visokošolski študijski program na Fakulteti za varnostne vede Univerze v Mariboru, Ljubljana Usposabljanja Fulbright raziskovalno gostovanje – U.S. Department of Homeland Security, Federal Law Enforcement …

Dobovšek Bojan


Redni profesor dr. Bojan Dobovšek je habilitiran za področje kriminalistike. Sodelavec Univerze v Würzburgu, Inštituta za Politične vede in predava na Pravni fakulteti Univerze v Gentu, Belgija. Je avtor številnih knjig in organizator konferenc na teme s področja organizirane kriminalitete in korupcije, tako doma kot tudi v tujini. Sodeluje v raziskavah Sveta Evrope, OECD, Transparency International, Združenih Narodov in je …

Cvikl Lana


Izobrazba Univerzitetna diplomirana pravnica; Univerza v Ljubljani, Pravna fakulteta Predmeti Temelji pravnega sistema in državne ureditve Uvod v razumevanje prava in države Kazenskopravni sistem RS Kazensko pravo Upravno pravo in javna uprava Pravna ureditev javne uprave Upravne notranje zadeve in azilno pravo

Tominc Bernarda


Izobrazba Univerzitetna diplomirana politologinja; Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede Usposabljanja Preprečevanje konfliktov in krizno upravljanje ERA – Academy of European Law SPSS Predmeti Nacionalno varnostni sistem Mednarodno varnostno sodelovanje Krizno upravljanje z naravnimi in drugimi nesrečami Osnove obveščevalne dejavnosti Osnove policijske dejavnosti Varnostni sistemi in mednarodne varnostne integracije Metode v obveščevalni dejavnosti Teorije policijske dejavnosti Policijska dejavnost v …