Jereb Karmen


Izobrazba 2021 – Doktorski študijski program na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani, Oddelek za psihologijo, Ljubljana 2012 – Magistrski študijski program na Fakulteti za varnostne vede Univerze v Mariboru, Ljubljana 2008 – Visokošolski študijski program na Fakulteti za varnostne vede Univerze v Mariboru, Ljubljana Usposabljanja Fulbright raziskovalno gostovanje – U.S. Department of Homeland Security, Federal Law Enforcement Training Centers, Glynco, …

Dobovšek Bojan


Redni profesor dr. Bojan Dobovšek je habilitiran za področje kriminalistike. Sodelavec Univerze v Würzburgu, Inštituta za Politične vede in predava na Pravni fakulteti Univerze v Gentu, Belgija. Je avtor številnih knjig in organizator konferenc na teme s področja organizirane kriminalitete in korupcije, tako doma kot tudi v tujini. Sodeluje v raziskavah Sveta Evrope, OECD, Transparency International, Združenih Narodov in je …

Cvikl Lana


Izobrazba Univerzitetna diplomirana pravnica; Univerza v Ljubljani, Pravna fakulteta Predmeti Temelji pravnega sistema in državne ureditve Uvod v razumevanje prava in države Kazenskopravni sistem RS Kazensko pravo Upravno pravo in javna uprava Pravna ureditev javne uprave Upravne notranje zadeve in pravo azila