Dobovšek Bojan


Redni profesor dr. Bojan Dobovšek je habilitiran za področje kriminalistike. Pridruženi član Mednarodne akademije znanosti in umetnosti, Sarajevo. Sodelavec Univerze v Würzburgu, Inštituta za Politične vede in predava na Pravni fakulteti Univerze v Gentu, Belgija. Je avtor številnih knjig in organizator konferenc na teme s področja organizirane kriminalitete in korupcije, tako doma kot tudi v tujini. Sodeluje v raziskavah Sveta …

Cvikl Lana


Izobrazba Univerzitetna diplomirana pravnica; Univerza v Ljubljani, Pravna fakulteta Predmeti Temelji pravnega sistema in državne ureditve Uvod v razumevanje prava in države Kazenskopravni sistem RS Kazensko pravo Upravno pravo in javna uprava Pravna ureditev javne uprave Upravne notranje zadeve in pravo azila