Jereb Karmen


Izobrazba 2013 – še traja – Doktorski študijski program na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani, Oddelek za psihologijo, Ljubljana 2012 – Magistrski študijski program na Fakulteti za varnostne vede Univerze v Mariboru, Ljubljana 2008 – Visokošolski študijski program na Fakulteti za varnostne vede Univerze v Mariboru, Ljubljana Usposabljanja Fulbright raziskovalno gostovanje – U.S. Department of Homeland Security, Federal Law Enforcement …

Dobovšek Bojan


Redni profesor dr. Bojan Dobovšek je habilitiran za področje kriminalistike. Sodelavec Univerze v Würzburgu, Inštituta za Politične vede in predava na Pravni fakulteti Univerze v Gentu, Belgija. Je avtor številnih knjig in organizator konferenc na teme s področja organizirane kriminalitete in korupcije, tako doma kot tudi v tujini. Sodeluje v raziskavah Sveta Evrope, OECD, Transparency International, Združenih Narodov in je …

Cvikl Lana


Izobrazba Univerzitetna diplomirana pravnica; Univerza v Ljubljani, Pravna fakulteta Predmeti Temelji pravnega sistema in državne ureditve Pravna ureditev javne uprave Kazensko pravo Evropsko in mednarodno kazensko pravo Upravno pravo in javna uprava

Tominc Bernarda


Izobrazba Univerzitetna diplomirana politologinja; Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede Usposabljanja Preprečevanje konfliktov in krizno upravljanje ERA – Academy of European Law SPSS Predmeti Nacionalno varnostni sistem Mednarodno varnostno sodelovanje Krizno upravljanje z naravnimi in drugimi nesrečami Osnove obveščevalne dejavnosti Osnove policijske dejavnosti Varnostni sistemi in mednarodne varnostne integracije Metode v obveščevalni dejavnosti Teorije policijske dejavnosti Policijska dejavnost v …