izr. prof. dr. 
Katja Eman 

katja.eman@fvv.uni-mb.si
01 3008 339
2N-19

Izobrazba

 • Doktorat, 2012, Fakulteta za varnostne vede Univerze v Mariboru, Varstvoslovje
 • Magisterij, 2008, Fakulteta za varnostne vede Univerze v Mariboru, Varstvoslovje
 • Univerzitetna diploma, 2006, Fakulteta za policijsko-varnostne vede Univerze v Mariboru, Varstvoslovje

Usposabljanja

 • Cambridge Advanced English (CAE) certifikat, 4. 8. 2006
 • Goethe-Zertifikat, 26. 1. 2007
 • European Computer Driving License Program certifikat, 17. 8. 2007
 • ArcGIS izobraževanje uporabe orodja kartiranja, 13. 4. 2012, 17. 4. 2012, 27. 9. 2013

Predmeti

 • Ekološka kriminologija z elementi varstva okolja
 • Kriminologija in viktimologija
 • Varnostni sistemi in mednarodne varnostne integracije
 • Ekonomija in gospodarska kriminaliteta
 • Kriminaliteta belih ovratnikov

Projekti

 • Temeljni raziskovalni projekt (TRP) – Legitimnost (2013-2016), ARRS – raziskovalka

Raziskovalni interesi

 • Ekološka kriminologija, ekološka kriminaliteta in varstvo okolja
 • Kriminologija, viktimologija in penologija
 • Kartiranje kriminalitete
 • Organizirana kriminaliteta
 • Beloovratniška kriminaliteta
 • Preprečevanje kriminalitete
 • Legitimnost institucij kazenskega pravosodja in varnosti