izr. prof. dr. 
Katja Eman 

katja.eman@um.si
01 3008 339
2N-19
Po dogovoru | Najava po e-pošti

Izobrazba

 • Doktorat, 2012, Fakulteta za varnostne vede Univerze v Mariboru, Varstvoslovje
 • Magisterij, 2008, Fakulteta za varnostne vede Univerze v Mariboru, Varstvoslovje
 • Univerzitetna diploma, 2006, Fakulteta za policijsko-varnostne vede Univerze v Mariboru, Varstvoslovje

Usposabljanja

 • Cambridge Advanced English (CAE) certifikat, 4. 8. 2006
 • Goethe-Zertifikat, 26. 1. 2007
 • European Computer Driving License Program certifikat, 17. 8. 2007
 • ArcGIS izobraževanje uporabe orodja kartiranja, 13. 4. 2012, 17. 4. 2012, 27. 9. 2013

Predmeti

 • Ekološka kriminologija z elementi varstva okolja
 • Kriminologija in viktimologija
 • Varnostni sistemi in mednarodne varnostne integracije
 • Ekonomija in gospodarska kriminaliteta
 • Kriminaliteta belih ovratnikov

Projekti

 • Temeljni raziskovalni projekt (TRP) – Legitimnost (2013-2016), ARRS – raziskovalka

Raziskovalni interesi

 • ekološka kriminologija, ekološka kriminaliteta in varstvo okolja,
 • kriminologija, viktimologija in penologija,
 • kartiranje kriminalitete,
 • organizirana kriminaliteta,
 • beloovratniška kriminaliteta,
 • preprečevanje kriminalitete,
 • legitimnost institucij kazenskega pravosodja in varnosti.