asist. 
Iza Kokoravec 

mlada raziskovalka

iza.kokoravec@um.si
01 3008 309
1N-9

Raziskovalni interesi

  • kriminologija,
  • viktimologija,
  • mladoletniško prestopništvo,
  • preprečevanje kriminalitete,
  • organizirana kriminaliteta,
  • kriminalistika