izr. prof. dr. 
Mojca Kompara Lukančič 

mojca.kompara@um.si
01 3008 341
1N-7
Pred in po predavanjih, po dogovoru | Najava po e-pošti

Raziskovalni interesi

  • leksikografija,
  • krajšave, samodejno prepoznavanje krajšav v elektronskih besedilih,
  • usvajanje, učenje, poučevanje jezika,
  • dvojezičnost,
  • korpusna lingvistika,
  • prevajanje.