prof. dr. 
Branko Lobnikar 

branko.lobnikar@um.si
01 3008 345
2N-7
Po dogovoru | Najava po e-pošti

Branko Lobnikar je doktoriral s področja kadrovskega menedžmenta in je na Univerzi v Mariboru izvoljen v naziv rednega profesorja s področja varnostnih ved. Na Fakulteti za varnostne vede predava na vseh treh nivojih študija vsebine s področja policijske dejavnosti, kadrovskega menedžmenta in organizacijskega vedenja. Na Fakulteti za zdravstvene vede UM na magistrski ravni predava predet s področja zagotavljanja kakovosti in varnosti v zdravstvu, na Univerzi v Zagrebu, Hrvaška, pa je gostujoči predavatelj na Oddelku za sociologijo Hrvaških študij. Raziskovalno se ukvarja s policijsko dejavnostjo, trenutno proučuje integriteto policijskega dela in stopnjo implementacije policijskega dela v skupnosti v večkulturnih skupnostih.

Izobrazba

 • Univerzitetni diplomirani sociolog (1993), tema s področja razvoja policijske dejavnosti v Sloveniji
 • Magisterij znanosti s področja organizacijskih ved (1999), tema s področja agresivnega vedenja na delovnem mestu
 • Doktorat znanosti s področja kadrovskega menedžmenta (2004), tema s področja upravljanja nezaželenega vedenja na delovnem mestu.

Predmeti

 • Temelji vodenja in upravljanja varnostnih organizacij
 • Organizacija policijske dejavnosti in pooblastila
 • Vodenje in upravljanje varnostnih organizacij
 • Organizacijsko vedenje in razvoj kadrov
 • Sociološke teorije v varstvoslovju
 • Upravljanje in nadzor varnostnih organizacij
 • Policijska dejavnost v Evropi in zagotavljanje reda v urbanih okoljih
 • Primerjalni vidiki policijske dejavnosti
 • Industrijska, gospodarska in posl. Varnost

Usposabljanja

 • Usposabljanje s področja projektnega menedžmenta
 • Usposabljanje s področja strateškega menedžmenta
 • Usposabljanje s področja krepitve etike in integritete v organizacijah

Projekti

 • TRP – Legitimnost in zakonitost policijske dejavnosti, kazenskega pravosodja in izvrševanja kazenskih sankcij (2013-2016)

Raziskovalni interesi

 • integriteta in policijska dejavnost,
 • implementacija policijske dejavnosti v večkulturni skupnosti,
 • organizacijsko vedenje in razvoj kadrov v varnostnih organizacijah.