Violeta Malić 

Samostojna strokovna sodelavka za finančne in materialne zadeve

violeta.malic@um.si
01 3008 321
1N-2