prof. dr. 
Gorazd Meško 

Predstojnik Katedre za kriminologijo

gorazd.mesko@um.si
01 3008 328
2N-16
Torek 14.00-15.00 ali po dogovoru | Najava po e-pošti

Gorazd Meško je na Fakulteti za varnostne vede zaposlen od leta 1992. Na področju raziskovalnega dela je opravil več nacionalnih in mednarodnih raziskav. Organiziral je več nacionalnih in mednarodnih konferenc. Je avtor člankov v uglednih mednarodnih revijah in odgovorni urednik Revije za kriminalistiko in kriminologijo. Uredil je znanstvene publikacije o varovanju okolja, policijski dejavnosti in legitimnosti kazenskega pravosodja. Bil je tudi gostujoči urednik tematskih številk mednarodnih revij Policing – An International Journal of Police Strategies and Management, The Prison Journal in Crime, Law and Social Change. Leta 2014 je prejel Zoisovo nagrado za raziskovalno delo na področju okoljske kriminologije. Od jeseni leta 2015 je mednarodni ambasador Britanskega kriminološkega združenja.

Izobrazba

 • 1998 – Doktor socialne pedagogike (dr. disertacija o policijski osebnosti in stališčih policistov do marginalnih družbenih skupin)
 • 1994 – Magister socialne pedagogike (mag. naloga o kriminalnem življenjskem slogu in kriminalnih karierah)
 • 1991 – Profesor defektologije za motnje vedenja in osebnosti in domske pedagogike

Usposabljanja

Prof.dr. Gorazd Meško se je udeležil usposabljanj na Inštitutu za kriminologijo Univerze v Cambridgu, VB (visiting scholar, 1996), Centru za kriminološko raziskovanje v Oxfordu, VB (visiting scholar, 1996, 1999) in opravil podoktorski študij s področja preprečevanja kriminalitete v zahodnih družbah na Inštitutu za kriminologijo Univerze v Cambridgu (visiting scholar, OSI-HESP, 2001). Od leta 2010 do 2014 je bil gostujoči raziskovalec na Inštitutu za kriminologijo Univerze v Cambridgeu, VB.

Predmeti

 • Osnove kriminologije s penologijo (VPD, IV)
 • Kriminologija in kriminalitetna politika (MAG)
 • Kritična viktimologija (MAG)
 • Policijska dejavnost v Evropi (MAG)
 • Kriminologija (DR)
 • Policijska dejavnost (DR)

Projekti

Nacionalni

 • Programska skupina Varnost v lokalnih skupnostih (ARRS, 2015-2018).
 • TRP Legitimnosti in zakonitost policijske dejavnosti, kazenskega pravosodja in izvrševanja kazenskih sankcij (ARRS, 2013-2016)

Mednarodni:

 • Water Crimes (Evropska komisija, 2016-2017)
 • PADS+ (Institute of Criminology, University of Cambridge, 2009 – 2016).

Intervjuji in predavanja

Gorazd Meško on criminology in Slovenia (2022) – YouTube

Gorazd Meško inteviewed by Rok Hacin (2022)

Gorazd Meško – Researcher Snapshot – YouTube

TEDxMaribor – Gorazd Meško – Življenje obsojencev – YouTube

Raziskovalni interesi

 • primerjalna kriminologija,
 • preprečevanje kriminalitete,
 • viktimologija,
 • penologija,
 • policijska dejavnost,
 • dejavniki prestopništva,
 • ruralna kriminologija.