Tina Murovič 

Strokovna sodelavka za študentske zadeve

tina.murovic@um.si
01 3008 314
2N-24