prof. dr. 
Andrej Sotlar 

prodekan za kakovost in razvoj

andrej.sotlar@um.si
01 3008 311
2N-21
Ponedeljek 14.30-15.30 | Najava po e-pošti

Rojen leta 1967 v Celju. Osnovno šolo je obiskoval v Loki pri Zidanem Mostu in Sevnici. Po končani srednji šoli (Celje) se je vpisal na Fakulteto za družbene vede (takratno Fakulteto za sociologijo, politične vede in novinarstvo) Univerze v Ljubljani, kjer je diplomiral (1993), magistriral (2000) in doktoriral (2007). Po diplomi se je leta 1993 kot pripravnik zaposlil na Višji šoli za notranje zadeve (današnji FVV), kjer je v naslednjih letih opravljal delo asistenta, višjega predavatelja in docenta za varnostni sistem ter od leta 2013 izrednega profesorja za varnostne vede. Med letoma 2009 in 2015 je bil prodekan za mednarodno sodelovanje in Erasmus koordinator. Kot predstavnik UM je bil v letih 2011-2013 član slovenske skupine bolonjskih ekspertov. Od junija 2015 je dekan FVV.

Izobrazba

 • 2007 – Doktor obramboslovnih znanosti, Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede
 • 2000 – Magister obramboslovnih znanosti, Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbe vede
 • 1993 – Univerzitetni diplomirani politolog – obramboslovec, Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede

Usposabljanja

 • 2002 – Diplomant Executive Program in International and Security Affairs, College of International and Security Studies, G. Marshall Center, Garmisch-Partenkirchen, ZR Nemčija

Predmeti

 • Nacionalno varnostni sistem
 • Zasebno varovanje in detektivska dejavnost
 • Varnostni sistemi in mednarodne varnostne integracije
 • Zasebno varstvo
 • Zasebnovarnostna industrija

Projekti

 • 2015-2018: Programska skupina Varnost v lokalni skupnosti
 • 2013-2016: Legitimnost policijske dejavnosti in kazenskega pravosodja
 • 2012-2014: URBIS (mednarodni)
 • 2011-2013: ECUS/EEMUS (mednarodni)

Raziskovalni interesi

 • nacionalna varnost, varnostna politika,
 • obveščevalno-varnostna dejavnost,
 • zasebno varstvo,
 • pluralna policijska dejavnost.