prof. dr. 
Bojan Tičar 

Prodekan za gospodarsko dejavnost in razvoj

bojan.ticar@fvv.uni-mb.si
01 3008 334
2N-10
po dogovoru | najava po e-pošti

Izobrazba

Leta 1984 je maturiral na I. Gimnaziji v Mariboru s prav dobrim uspehom. Leta 1987 je diplomiral na Višji pravni šoli Univerze v Mariboru s povprečno oceno 8,9 in dobil naziv pravnik. Leta 1990 je diplomiral na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani s povprečno oceno 8,8 in dobil naziv univerzitetni diplomirani pravnik. Leta 1995 je magistriral na Fakulteti za družbene vede Univerze v Ljubljani s povprečno oceno 9.75 in dobil naziv magister managementa. Leta 2001 je doktoriral na Pravni fakulteti v Ljubljani iz finančnega/davčnega prava. Najvišja izobrazba, ki jo je dosegel je doktor pravnih znanosti.

Predmeti

  • Pravna ureditev javne uprave
  • Pravni vidiki upravljanja organizacij

Projekti

Temeljni raziskovalni projekt: Pravno ekonomski vidiki korporacijskega upravljanja v javnem in zasebnem sektorju kot orodja za premagovanje gospodrske in razvojne krize, 2011-2014.

Ostalo

Bojan Tičar ima 24 let delovnih izkušenj, od tega 12 let na vodilnih delovnih mestih v raziskovalnih in akademskih institucijah ter v državni upravi. Je član: Strokovnega sveta mednarodnega združenja CIRIEC (Centre International de Recherches et d’Information, sur l’Economie Publique), več raziskovalnih in projektnih skupin (za temeljne, aplikativne in ciljne raziskovalne projekte), član društva pravnikov RS, član društva gospodarskih pravnikov RS ter član mednarodnega združenja IBA (International Bar Assosiation).