pred. 
Bernarda Tominc 

bernarda.tominc@um.si
01 3008 331
1N-3
Četrtek 14.00 - 15.00 | Najava po e-pošti

Izobrazba

 • Univerzitetna diplomirana politologinja; Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede

Usposabljanja

 • Preprečevanje konfliktov in krizno upravljanje
 • ERA – Academy of European Law
 • SPSS

Predmeti

 • Nacionalno varnostni sistem
 • Mednarodno varnostno sodelovanje
 • Krizno upravljanje z naravnimi in drugimi nesrečami
 • Osnove obveščevalne dejavnosti
 • Osnove policijske dejavnosti
 • Varnostni sistemi in mednarodne varnostne integracije
 • Metode v obveščevalni dejavnosti
 • Teorije policijske dejavnosti
 • Policijska dejavnost v Evropi in zagotavljanje reda v urbanih okoljih

Projekti

 • URBIS (Upravljanje varnosti v urbanih okoljih, 2012-2104)

Raziskovalni interesi

 • nacionalna varnost,
 • mednarodna varnost.