Izredni, 1. letnik (MAG), seminarske naloge, Kriminalistika in forenzične znanosti


V prilogi so pomembna navodila in teme za pripravo seminarskih nalog pri predmetu Kriminalistika in forenzične znanosti (prof. dr. Katja Drobnič).

Priloga: