Podaljšan razpis za tutorstvo za tuje študente in za predmetno tutorstvo za študijsko leto 2019/2020


Fakulteta za varnostne vede podaljšuje razpis za tutorstvo za tuje študente in za predmetno tutorstvo pri naslednjih profesorjih:

  • izr. prof. dr. Andrej Sotlar
  • izr. prof. dr. Aleš Bučar Ručman
  • prof. dr. Gorazd Meško

Tutor študent je lahko vsak študent drugega ali višjega letnika 1. stopnje oz. študent 2. stopnje, ki ima status študenta na FVV UM. Predmetni tutor oz. demonstrator je lahko študent tretjega letnika dodiplomskega študijskega programa ali diplomant dodiplomskih programov FVV UM s statusom študenta na podiplomskem študiju na FVV UM.

Predmetni tutor oz. demonstrator nudi pomoč pri pripravi in izvedbi vaj ter drugih oblik pedagoškega dela. Gre za obliko pomoči, ki je namenjeno študentom FVV UM pri razumevanju in osvajanju študijske snovi pri posameznem predmetu.

Glavni namen tutorstva za tuje študente je pomoč študentom, ki pridejo na študij (reden vpis ali izmenjavo) v Slovenijo pri premagovanju kulturnega šoka, jezikovnih ovir in pri privajanju na novo okolje.

Naloge, ki izhajajo iz tutorskega dela, so razvidne iz Pravilnika o tutorstvu na FVV. Za opravljeno delo študent, ki je izbran za tutorja, prejme mesečno nagrado v skladu z določili FVV (plačilo po študentski napotnici, do 10 ur dela/mesečno v času 11 mesecev v študijskem letu, 5,50 EUR bruto na uro).

Študentke oz. študenti za prijavo na razpis oddajo izpolnjen obrazec, izpis ocen in življenjepis do vključno 11. 10. 2019 do 10. ure v tajništvo dekanata s pripisom »PRIJAVA ZA TUTORJA« (predal Barbara Čuvan). Izbrani tutorji bodo pričeli z delom v mesecu novembru 2019. Tutor za tuje študente ter predmetni tutor pri izr. prof. dr. Alešu Bučarju Ručmanu bo izbran naknadno.