Podaljšan razpis za tutorstvo


Podaljšan razpis za tutorstvo za študente s posebnim statusom, uvajalno tutorstvo in za predmetno tutorstvo za študijsko leto 2020/2021.

Fakulteta za varnostne vede podaljšuje razpis za:

 • tutorstvo za študentes posebnim statusom
 • uvajalno tutorstvo
 • predmetno tutorstvo pri naslednjih profesorjih:
  • viš. pred, mag. Branko Ažman
  • doc. dr. Maja Modic
  • doc. dr. Tinkara Pavšič Mrevlje
  • doc. dr. Boštjan Slak

Tutor študent je lahko vsak študent drugega ali višjega letnika 1. stopnje oz. študent 2. stopnje, ki ima status študenta na FVV UM. Predmetni tutor oz. demonstrator je lahko študent tretjega letnika dodiplomskega študijskega programa ali diplomant dodiplomskih programov FVV UM s statusom študenta na podiplomskem študiju na FVV UM.

Tutor za študente s posebnim statusom usmerja študente pri pridobitvi posebnega statusa, koriščenju pravic in izpolnjevanju obveznosti iz tega naslova. Študente s posebnimi potrebami tutor usmerja v razvoj tistih zmožnosti, ki mu omogočajo hitro prilagajanje in uspešno vključevanje v študentsko delo in študentsko življenje.

Uvajalno študentsko tutorstvo je namenjeno predvsem študentom prvega (1.) letnika, ki se znajdejo v novem življenjskem in izobraževalnem okolju. Tutorji študentje novincem pomagajo predvsem s posredovanjem zanje pomembnih informacij in svetovanjem.

Predmetni tutor oz. demonstrator nudi pomoč pri pripravi in izvedbi vaj ter drugih oblik pedagoškega dela. Gre za obliko pomoči, ki je namenjeno študentom FVV UM pri razumevanju in osvajanju študijske snovi pri posameznem predmetu.

Naloge, ki izhajajo iz tutorskega dela, so razvidne iz Pravilnika o tutorstvu na FVV. Za opravljeno delo študent, ki je izbran za tutorja, prejme mesečno nagrado v skladu z določili FVV (plačilo po študentski napotnici, do 10 ur dela/mesečno v času 11 mesecev v študijskem letu, 5,50 EUR bruto na uro).

Študentke oz. študenti za prijavo na razpis oddajo izpolnjen obrazec, izpis ocen in življenjepis do vključno 14. 10. 2020 v tajništvo dekanata s pripisom »PRIJAVA ZA TUTORJA« (predal Barbara Čuvan). Izbrani tutorji bodo pričeli z delom v mesecu novembru 2020.