Predmetni tutorji – podaljšan razpis


Fakulteta za varnostne vede podaljšuje razpis za predmetnega tutorja pri naslednjih profesorjih:

  • izr. prof. dr. Andrej Sotlar,
  • izr. prof. dr. Igor Bernik,
  • prof. dr. Gorazd Meško,
  • prof. dr. Bojan Dobovšek,
  • doc. dr. Maja Modic,
  • doc. dr. Kaja Prislan,
  • viš. pred. mag. Branko Ažman,
  • pred. Bernarda Tominc,
  • doc. dr. Rok Hacin.

 

Tutor študent je lahko vsak študent drugega ali višjega letnika 1. stopnje oz. študent 2. stopnje, ki ima status študenta na FVV UM. Predmetni tutor oz. demonstrator je lahko študent tretjega letnika dodiplomskega študijskega programa ali diplomant dodiplomskih programov FVV UM s statusom študenta na podiplomskem študiju na FVV UM.

Predmetni tutor oz. demonstrator nudi pomoč pri pripravi in izvedbi vaj ter drugih oblik pedagoškega dela. Gre za obliko pomoči, ki je namenjeno študentom FVV UM pri razumevanju in osvajanju študijske snovi pri posameznem predmetu.

Naloge, ki izhajajo iz tutorskega dela, so razvidne iz Pravilnika o tutorstvu na FVV. Za opravljeno delo študent, ki je izbran za tutorja, prejme mesečno nagrado v skladu z določili FVV (plačilo po študentski napotnici, do 10 ur dela/mesečno v času 11 mesecev v študijskem letu, 5,00 EUR bruto na uro).

Študentke oz. študenti za prijavo na razpis oddajo izpolnjen obrazec, izpis ocen in življenjepis do 16. 10. 2018 v tajništvo dekanata s pripisom »PRIJAVA ZA TUTORJA« (predal Barbara Čuvan). Izbrani tutorji bodo pričeli z delom v mesecu novembru 2018.