Razpis za predmetno tutorstvo pri dr. Miroslavu Žaberlu za študijsko leto 2023/2024


Fakulteta za varnostne vede ponovno objavlja razpis za predmetno tutorstvo pri doc. dr. Miroslavu Žaberlu.

Predmetni tutor oz. demonstrator je lahko študent tretjega letnika dodiplomskega študijskega programa ali diplomant dodiplomskih programov FVV UM s statusom študenta na podiplomskem študiju na FVV UM.

Predmetni tutor oz. demonstrator nudi pomoč pri pripravi in izvedbi vaj ter drugih oblik pedagoškega dela. Gre za obliko pomoči, ki je namenjeno študentom FVV UM pri razumevanju in osvajanju študijske snovi pri posameznem predmetu.

Naloge, ki izhajajo iz tutorskega dela, so razvidne iz Pravilnika o tutorstvu na FVV. Za opravljeno delo študent, ki je izbran za tutorja, prejme mesečno nagrado v skladu z določili FVV (plačilo po študentski napotnici, do 10 ur dela/mesečno, 7,70 EUR bruto na uro).

Študentke oz. študenti za prijavo na razpis pošljejo izpolnjen obrazec in življenjepis do vključno 18. 3. 2024 do 10. ure po e-pošti na barbara.cuvan@um.si. Izpis ocen bomo k obrazcu predložili na fakulteti. Pričetek opravljanja tutorskega dela je 25. 3. 2024.