Razpis za tutorje za študijsko leto 2023/2024


Fakulteta za varnostne vede objavlja razpis za tutorje UM FVV. Oblike študentskega tutorstva so:

  • uvajalno tutorstvo,
  • predmetno tutorstvo oz. demonstratorstvo,
  • tutorstvo za tuje študente,
  • tutorstvo za študente s posebnim statusom.

Tutor študent je lahko vsak študent drugega ali višjega letnika 1. stopnje oz. študent 2. stopnje, ki ima status študenta na UM FVV. Predmetni tutor oz. demonstrator je lahko študent tretjega letnika dodiplomskega študijskega programa ali diplomant dodiplomskih programov UM FVV s statusom študenta na podiplomskem študiju na UM FVV.

Uvajalno študentsko tutorstvo je namenjeno predvsem študentom prvega (1.) letnika, ki se znajdejo v novem življenjskem in izobraževalnem okolju. Tutorji študentje novincem pomagajo predvsem s posredovanjem zanje pomembnih informacij in svetovanjem.

Predmetni tutor oz. demonstrator nudi pomoč pri pripravi in izvedbi vaj ter drugih oblik pedagoškega dela. Gre za obliko pomoči, ki je namenjeno študentom UM FVV pri razumevanju in osvajanju študijske snovi pri posameznem predmetu.

Seznam nosilcev – predmetno tutorstvo 2023/2024
izr. prof. dr. Igor Areh
prof. dr. Igor Bernik
izr. prof. dr. Aleš Bučar Ručman
prof. dr. Bojan Dobovšek
izr. prof. dr. Miha Dvojmoč
izr. prof. dr. Katja Eman
doc. dr. Vanja Erčulj
izr. prof. dr. Benjamin Flander
izr. prof. dr. Danijela Frangež
izr. prof. dr. Rok Hacin
doc. dr. Mojca Kompara Lukančič
prof. dr. Branko Lobnikar
izr. prof. dr. Blaž Markelj
prof. dr. Gorazd Meško
doc. dr. Maja Modic
doc. dr. Tinkara Pavšič Mrevlje
izr. prof. dr. Kaja Prislan
doc. dr. Boštjan Slak
prof. dr. Andrej Sotlar
prof. dr. Bojan Tičar
pred. Bernarda Tominc
izr. prof. dr. Simon Vrhovec
doc. dr. Miroslav Žaberl

Glavni namen tutorstva za tuje študente je pomoč študentom, ki pridejo na študij (reden vpis ali izmenjavo) v Slovenijo pri premagovanju kulturnega šoka, jezikovnih ovir in pri privajanju na novo okolje.

Tutor za študente s posebnim statusom usmerja študente pri pridobitvi posebnega statusa, koriščenju pravic in izpolnjevanju obveznosti iz tega naslova. Študente s posebnimi potrebami tutor usmerja v razvoj tistih zmožnosti, ki mu omogočajo hitro prilagajanje in uspešno vključevanje v študentsko delo in študentsko življenje. 

Naloge, ki izhajajo iz tutorskega dela, so razvidne iz Pravilnika o tutorstvu na FVV. Za opravljeno delo študent, ki je izbran za tutorja, prejme mesečno nagrado v skladu z določili FVV (plačilo po študentski napotnici, do 10 ur dela/mesečno v času 11 mesecev v študijskem letu, 7,20 EUR bruto na uro).

Študentke oz. študenti za prijavo na razpis oddajo izpolnjen obrazec, življenjepis in kopijo izpisa ocen do vključno 6. 10. 2023 po e-pošti na barbara.cuvan@um.si. Izbrani tutorji bodo pričeli z delom v mesecu novembru 2023.