REDNI, 2. LETNIK (MAG) PREDAV. VIKTIMOLOGIJA, dne 11.12.


Predavanja iz predmeta Viktimologija (dr. Gorazd Meško) dne 11. 12. odpadejo in se prestavijo na ponedeljek, 7. 1. 2019 ob 8h – predavalnica P 3.

Opomba: Glej novico z dne 22. 11. 2018 – vezano na predavanja 14. 12.