Sodelovanje s partnersko Nihon Univerzo (Japonska)


Fakulteta za varnostne vede, Univerza v Mariboru intenzivno sodeluje s partnersko Nihon Univerzo, College of Humanities and Sciences (CHS NU). V obdobju zapiranja držav zaradi preprečevanja širjenja koronavirusa in Covid-19  so predavatelji na obeh institucijah vzpostavili sistem obštudijskega sodelovanja v t.i. COIL (collaborative online international learning), kjer so na daljavo izvedli serijo seminarjev na temo Goffmanovega koncepta azila in totalnih institucij. Japonski in slovenski študenti so ob mentorstvu prof. dr. Tomonirija Ishioke in izr. prof. dr. Aleša Bučarja Ručmana pripravili svoje raziskovalne naloge in jih predstavili. S sprostitvijo ukrepov, kjer se je Japonska spomladi 2022 končno ponovno odprla tudi za poslovna potovanja, je dr. Bučar Ručman opravil obisk na Nihon Univerzi. Na začetku gostovanja se je srečal z vodstvom fakultete in dekanom prof. Oko, imel govor za akademski zbor zaposlenih z naslovom Importance of trust, respect, cooperation and science in our societies in v nizu sestankov z japonskimi kolegi pripravljal vsebino nadaljnjega sodelovanja med FVV UM in CHS NU. Slednje vključuje obisk kolega prof. Tomonorija Ishioke na FVV v jeseni 2022, ekskurzijo manjše skupine študentov FVV na Japonsko in vzpostavitev izmenjave do dveh japonskih študentov na FVV.

Tekom gostovanja na Japonskem je dr. Bučar Ručman opravil tudi srečanje z dijaki, srednje šole Univerze Nihon, predavanja na japonskih univerzah (Nihon University, College of Humanities and Sciences): 1) Migration management in Europe: Comparing refugee migration from Syria in 2015/16 and Ukraine 2022; 2) Challenges and characteristic of solidarity in contemporary European societies from the perspective of marginalised social groups (people with disabilities and refugees). Predavanje na Hiroshima University: War and migration: What have we learned from the past refugee migration flows in Europe? 

Novici na CHS NU: