Sklep o razpisu volitev za člane Akademskega zbora FVV UM iz vrst študentov