International self-report delinquency study 4 - ISRD4

Trajanje projekta: 2020 - 2024

Vodja projekta na FVV: prof. dr. Gorazd Meško

Financer: Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije - ARRS

Sodelavka s Fakultete za varnostne vede UM: MR Iza Kokoravec

O PROJEKTU

Mladoletniško prestopništvo zajema odklonsko ravnanje mladih ter kršenje kazenskega zakonika. Viktimizacija med mladimi se lahko pokaže preko različnih oblik in dejavnikov in je negativno povezana z dolgoročnimi posledicami pri mladostnikovem zdravju, morebitnem prestopništvu in možnostih za prihodnost. Stopnja prestopništva in viktimizacije med mladimi je pogosto predmet zanimanja med strokovnjaki in mediji, saj služi kot kazalec razmer v družbi, kot merilo moralnosti in splošnega reda in miru v državi ter dopolnilo uradnih podatkov o kriminaliteti.

Mednarodna študija o samonaznanitvi prestopništva (ISRD) je obsežna mednarodna študija prestopništva in viktimizacij med mladostniki v starostnem razponu 13–17 let. Študija je že četrta te vrste, kar omogoča sledenje vzorcem prestopništva in viktimizacije skozi leta.

ISRD je mednarodna raziskovalna študija, katere cilj je ugotoviti in pojasniti izkušnje mladostnikov s prestopništvom in viktimizacijo, preveriti veljavnost kriminoloških teorij in izdelati priporočila za preprečevanje in posredovanje v primeru prestopniškega vedenja mladih. V študiji sodeluje okoli 50 držav po celem svetu, med njimi tudi Slovenija.

Študija se opravlja v sklopu projektne programske skupine Varnost v lokalnih skupnostih (2019–2024).

Dodatne informacije o projektu najdete na naslednjih povezavah: Slovenia – International Self-Report Delinquency Study (ISRD) (isrdstudy.org) in International Self-Report Delinquency Study