Joint eStories: Journeys from Fear to Fair (Erasmus+ KA2)

Trajanje projekta: 31. 12. 2022 – 30. 12. 2025

Vodja projekta na UM FVV: izr. prof. dr. Danijela Frangež

Sofinancer: Evropska komisija - v okviru programa Erasmus+

Koordinator projekta: LAUREA University of Applied Sciences, Finska

Pri projektu sodeluje študentka Barbara Gorenc.

OPIS PROJEKTA

Projekt JeS (Joint eStories: Journeys from Fear to Fair) naslavlja družbeno odgovornost visokošolskih institucij za promocijo človekovih pravic in ozaveščanje o perečih evropskih izzivih trgovine z ljudmi, prisilnem delu, nedokumentiranih migrantih in potrebi po politiki pravične trgovine.

Cilj projekta je ustvariti odprto spletno učno okolje, v katerem bodo s pomočjo pripravljenega učnega gradiva predstavljeni glasovi skupin, ki so pogosto prezrte in neslišane. Namen platforme, ki bo ustvarjena v okviru projekta, je povezati visokošolske institucije in nevladne organizacije iz različnih delov Evrope, učitelje, študente in migrante ter jih z interaktivnim učnim gradivom spodbuditi k povezovanju ter k skupnemu učenju, izvajanju delavnic, izobraževanj, raziskav ipd.

Na Fakulteti za varnostne vede Univerze v Mariboru bomo vodili raziskavo, v okviru katere bodo partnerji projekta preučevali trgovino z ljudmi, problematiko nedokumentiranih migrantov in pravične trgovine, digitalno pismenost in družbeno neenakost ter možnosti vključevanja migrantov in integracijski proces. Ugotovitve raziskave bodo uporabljene za pripravo učnega gradiva, ki bo vključevalo tudi kriminalistične vidike.

V projektu sodeluje šest partnerjev iz Evrope, in sicer:

  • Laurea University of Applied Sciences, Finska - koordinator projekta
  • Fakulteta za varnostne vede Univerze v Mariboru, Slovenija
  • INCOMA, Španija
  • CESIE, Italija
  • UC Limburg, Belgija
  • European Migrant Platform, Belgija

Spletna stran projekta: https://jointstories.eu/

Facebook stran projekta: https://www.facebook.com/profile.php?id=100091293965275

Instagram projekta: https://www.instagram.com/jointestories/

Image