Policijsko ugotavljanje identitet - COST Action CA17102

Trajanje projekta: 26. 7. 2018 - 30. 9. 2022

Vodja projekta na FVV: doc. dr. Maja Modic

Financer: EU COST

Sodelujoča raziskovalca s FVV: doc. dr. Maja Modic, izr. prof. dr. Aleš Bučar Ručman

Spletna stran projekta: https://polstops.eu/

O projektu

Policijsko ugotavljanje identitete je pogosto uporabljen ukrep za nadzorovanje in preprečevanje kriminalitete. Obenem se praksa doživlja kot vsiljiva in problematična, še posebej
med mladimi in manjšinskimi etničnimi skupnostmi. V praksi gre za ukrep, namenjen zagotavljanju varnosti, ki v veliki meri spodkopava zaupanje in legitimnost policijskega dela, zaradi česar je sama učinkovitost ukrepa dvomljiva. Prav različni pogledi in dileme glede policijskega ugotavljanja identitete so vzpodbudili zanimanje organizacij civilne družbe, pravnih in vladnih institucij v nekaterih evropskih državah. Kljub temu izvajanje ukrepa ugotavljanja identitete večinoma ostaja slabo raziskano.

Namen pričujoče COST akcije je tako bolje razumeti policijsko ugotavljanje identitete
v Evropi – izvajanje samega ukrepa v praksi, zaznavanje ukrepa in vpliv na družbo v širšem smislu, predvsem z vidika nadzora in učinkovitost ukrepa.