Predavatelji FVV se udeležujejo strokovnih konferenc, obiskujejo partnerske organizacije.

Oktober 2017

Izr. prof. dr. Andrej Sotlar je med 20. 9. in 20. 10. 2017 obiskal National University of Public Service (Budimpešta, Madžarska), kjer je na Faculty of Law Enforcement deloval raziskovalno in pedagoško. Poleg sodelovanja v Research Group for Private Security and Local Governmental Law Enforcement, je imel tudi uvodno predavanje o pluralni policijski dejavnosti na konferenci z naslovom “The role of private security and municipal law enforcement in the 21st century« (Budimpešta, 3. 10. 2017), opravil je več predavanj za študente ter obiskal številne državne in lokalne policijske organizacije ter zasebnovarnostne službe.

Izr. prof. dr. Benjamin Flander je 10. 10. 2017 sodeloval v prispevku Radia Študent o kaznovalni politiki v Sloveniji. Poleg dr. Flandra sta trende v kaznovalni politiki v Sloveniji in svetu komentirala tudi doc. dr. Mojca Plesničar in prof. dr. Dragan Petrovec z Inštituta za kriminologijo pri Pravni fakulteti. Prispevku lahko prisluhnete na povezavi https://radiostudent.si/dru%C5%BEba/politi%C4%8Dni-rizom/slovenska-kaznovalna-politika-po-osamosvojitvi.

Prof. dr. Matevž Bren se je dne 13. 10. 2017 na Statističnem uradu Slovaške v Bratislavi udeležil srečanja Statističnih društev držav srednje Evrope (skupina V7), Meeting of the Statistical Societies from the Central European Region-

Prof. dr. Gorazd Meško in prof. dr. Bojan Tičar sta se 16. in 17. 10. 2017 udeležila obiska dveh institucij v Srbiji: Policijske akademije v Zemunu (v okviru študentske ekskurzije) in Pravne fakultete Univerze v Beogradu. Na obeh institucijah sta se sestala z vodstvi in se dogovarjala o prihodnjem sodelovanju na znanstveno-raziskovalnem in pedagoškem področju. Prof. dr. Gorazd Meško je dne 17. 10. 2017 sodeloval tudi kot član komisije na zagovoru doktorske naloge s področja kriminologije na Pravni fakulteti v Beogradu.

Prof. dr. Matevž Bren je dne 17. 10. 2017 svečano sejo ob 40-letnici delovanja Statističnega društva Slovenije.

Prof. dr. Gorazd Meško je 18. 10. 2017 s prispevkom sodeloval na Dnevih slovenskih pravnikov v Portorožu. Predstavil je prispevek z naslovom Raziskovanje terorizma in kriminalitete – kriminološke, viktimološke in kriminalitetnopolitične perspektive.

Izr. prof. dr. Andrej Sotlar je 24. 10. 2017 v Ljubljani v okviru 2. dneva nacionalne varnosti, sodeloval na okrogli mizi z naslovom »Grožnje nacionalni varnosti in odziv države« (skupaj z izr. prof. dr. Iztokom Prezeljem in doc. dr. Majo Garb iz FDV UL, dr. Erikom Kopačem iz Urada predsednika vlade RS in mag. Uroš Krekom iz Urada predsednika RS).

Prof. dr. Matevž Bren je na seji Študentskega sveta UM dne 26. 10. 2017 pojasnjeval odpravljanje težave pri zbiranju podatkov študentske ankete v študijskem letu 16/17.

November 2017

Izr. prof. dr. Branko Lobnikar je bil v mesecu novembru 2017 na študijski izmenjavi na Univerzi v Zagrebu, kjer je izvedel 12 ur predavanj pri predmetu Workplace deviance management ter s sodelavci iz Hrvaške pripravljal raziskavo o radikalizaciji in odgovornosti policije za njeno preprečevanje.

Prof. dr. Gorazd Meško se je med 13. in 18. novembrom 2017 udeležil zaključnega sestanka v okviru bilateralnega raziskovalnega projekta o varnosti v lokalnih skupnostih (Slovenija-ZDA) v Philadelphiji, kjer se je tudi udeležil letne konference Ameriškega kriminološkega združenja (ASC) in predstavil dva prispevka.

Central European Cybersecurity conferenceKatedra za informacijsko varnost Fakultete za varnostne vede Univerze v Mariboru je 16. in 17. 11. 2017 organizirala prvo mednarodno konferenco s področja kibernetske varnosti Central European Cybersecurity Conference 2017. Na njej so z vsebinami in prispevki aktivno sodelovali naslednji predstavniki Fakultete za varnostne vede: izr. prof. dr. Andrej Sotlar, izr. prof. dr. Igor Bernik, doc. dr. Blaž Markelj in doc. dr. Kaja Prislan, ki so vsak posebej prispevali pomemben delež k celotnemu uspehu konference.

Ozaveščanje in poznavanje tematike je v današnjem svetu nujno. Informacijska varnost je tema, ki je zasidrana v način življenja slehernega posameznika in organizacije. S tem namenom je konferenca združila znanja in mnenja strokovnjakov z različnih področij informacijske varnosti; prikazala učinke ustrezne ravni informacijske varnosti na delovanje organizacij, delo posameznikov in spoznavanje z grožnjami v kibernetskem prostoru. Konferenca je bila namenjena vsem zainteresiranim, s poudarkom na strokovnjakih iz gospodarstva, javne uprave in posameznikom, ki se srečujejo z vprašanji širšega področja informacijske varnosti.

Prof. dr. Gorazd Meško, izr. prof. dr. Andrej Sotlar, prof. dr. Bojan Tičar, izr. prof. dr. Branko Lobnikar, izr. prof. Igor Bernik, izr. prof. Benjamin Flander, doc. dr. Katja Eman, doc. dr. Kaja Prislan, doc. dr. Maja Modic, doc. dr. Miha Dvojmoč, pred. Bernarda Tominc in asist. Urška Pirnat so se 28. 11. 2017 udeležili 3. nacionalne konference o varnosti v lokalnih skupnostih na temo Raziskovanje in praksa zagotavljanja varnosti v lokalnih skupnostih. Konferenca je potekala v Novem mestu v organizaciji Fakultete za varnostne vede Univerze v Mariboru, Policijske uprave Novo mesto in Mestne občine Novo mesto. Tema konference je povzemala glavne ugotovitve raziskave, ki je bila spomladi 2017 opravljena v 24 slovenskih krajih v okviru raziskovalnega projekta Programske skupine Varnost v lokalnih skupnostih. Vsi udeleženi predavatelji so predstavili prispevke, v katerih so povzeli rezultate raziskave, prispevki pa so zbrani v zborniku 3. nacionalne konference.

Julij 2017

izr. prof. dr. Andrej Sotlar in pred. Bernarda Tominc sta se 13. 7. 2017 udeležila predstavitvenega dne Vojaškega tabora 2017, v katerem je šestnajst študentov Fakultete za varnostne vede UM od 3. do 15. julija 2017 spoznavalo življenje in delo v Slovenski vojski. Vsi udeleženci tabora (študenti, dijaki in kandidati za časnike SV) so za javnost pripravili prikaz delovanja učne čete Vojaškega tabora.