Predavatelji FVV se udeležujejo strokovnih konferenc, obiskujejo partnerske organizacije.

Avgust 2018

Prof. dr. Gorazd Meško se je 28. 8.2018 udeležil pete mednarodne konference o okoljski kriminaliteti in varnosti v Sarajevu (5th International Environmental Crime Conference). Na konferenci je predstavil prispevek o razvoju študij s področja ekološke kriminalitete na Fakulteti za varnostne vede UM in predsatvil glavne ugotovitve EU projekta Water Crimes.

Prof. dr. Bojan Tičar se je 29. 8. 2018 do 1. 9. 2018 aktivno udeležil mednarodne konference EUROCRIM 2018 v Sarajevu. Na konferenci je predstavil referat z naslovom: Local Safety: An Analysis of Minor Offences in the Largest Slovenian Cities.

Julij 2018

Red. prof. dr. Matevž Bren se je udeležil 2. kongresa Poljskega statističnega združenja, ki je potekal v dneh  od 10. do 12. julija 2018 v Varšavi, kot predsednik Statističnega društva Slovenije je sodeloval na sestanku skupine V7 statističnih društev Avstrije, Češke, Madžarske, Slovaške in Slovenije.

Junij 2018

Fakulteta za varnostne vede je dne 6. 6. in 7. 6. 2018 v Hotelu Convent v Ankaranu organizirala nacionalno konferenco s področja varnosti – 19. Dneve varstvoslovja. Na otvoritvi konference so udeležence nagovorili dekan Fakultete za varnostne vede UM izr. prof. dr. Andrej Sotlar, župan občine Ankaran Gregor Strmčnik, predsednik uprave Luke Koper d. d. Dimitrij Zadel in osrednja govornica prireditve ministrica za notranje zadeve RS mag. Vesna Györkös Žnidar. Več kot sto govorcev je predstavilo svoje prispevke na petih okroglih mizah in enajstih tematskih sekcijah. Udeleženci so s svojimi prispevki odprli obsežen nabor vprašanj nacionalnovarnostnega sistema, kazenskega pravosodja in drugih področij varstvoslovnega raziskovanja. Program 19. Dnevov varstvoslovja je poleg tradicionalnih vsebinskih sklopov vključeval nekatere teme, ki so se v zadnjem obdobju pokazale kot posebej aktualne. Gost »pogovora ob kavi« je bil gospod Marjan Fank, nekdanji generalni direktor Policije. V okviru programa konference so potekali tudi 2. Slovenski dnevi detektivske dejavnosti. Ob zaključku konference je bila za udeležence organizirana ekskurzija v Luko Koper.

Izr. prof. dr. Andrej Sotlar se je 15. 6. 2018 udeležil konference na temo zasebnega varovanja in lokalne policijske dejavnosti, ki jo je organzirala National University of Public Service (Budimpešta, Madžarska). Na konferenci je v soavtorstvu z dr. Lászlóm Christiánom predstavil prispevek z naslovom: Private Security Regulation in Hungary and Slovenia – Comparative Study Based on Legislation And Societal Foundations.