Predavatelji FVV se udeležujejo strokovnih konferenc, obiskujejo partnerske organizacije.

Dejavnost predavateljev – februar 2019

Ob slovenskem kulturnem prazniku je na Fakulteti za varnostne vede UM 7. 2. 2019, potekala otvoritev razstave z naslovom »Lepota lažnega sijaja«, ki jo je postavil Muzej policije Republike Hrvaške. Pred odprtjem razstave je imel krajši strokovni uvod prof. dr. Bojan Dobovšek. Razstava je bila na ogled do 5. 3. 2019.

Izr. prof. dr. Andrej Sotlar in doc. dr. Miha Dvojmoč sta 13. 2. 2019 na CPU detektivski in širši strokovni javnosti predstavila končne rezultate raziskovalnega projekta »DETEKTIVSKA DEJAVNOST V REPUBLIKI SLOVENIJI – ANALIZA TRENUTNEGA STANJA, SMERI PRIHODNJEGA RAZVOJA IN SPREMEMBE NORMATIVNO-PRAVNE UREDITVE«, ki je v letih 2017-18 potekal na FVV. V raziskovalni skupini je poleg dr. Sotlarja in dr. Dvojmoča sodelovala tudi doc. dr. Maja Modic. Rezultati raziskave bodo služili (tudi) za razpravo DeZRS in MNZ o možnih normativno-pravnih spremembah na področju detektivske dejavnosti v RS.

Na Fakulteti za varnostne vede Univerze v Mariboru je 20. 2. 2019 potekala slovesnost ob zaključku raziskovalnega programa Varnost v lokalnih skupnostih in predstavitev zbornika 4. nacionalna konferenca o varnosti v lokalnih skupnostih: Sklepne ugotovitve raziskovanja (2015-2018). Udeležence dogodka je nagovoril dekan Fakultete za varnostne vede Univerze v Mariboru, izr. prof. dr. Andrej Sotlar, ki je predstavil delovni okvir raziskovalne skupine Varnost v lokalnih skupnostih. Vodja programske skupine, red. prof. dr. Gorazd Meško je podrobneje predstavil štiriletno raziskovalno delo programske skupine, najpomembnejše raziskovalne ugotovitve in zbornik, ki je decembra 2018 izšel pri Univerzitetni založbi Univerze v Mariboru.

Prof. dr. Matevž Bren je v mesecu februarju soorganiziral srečanje ‘Statistični dan’, Spoznajmo digitalizacijo, ki ga Statistično društvo Slovenije in Statistični urad organizirata vsako leto.
Na dogodku so podelili tudi priznanja društva.

Dejavnost predavateljev – januar 2019

Izr. prof. dr. Igor Bernik se je 15.1.2019 udeležil prve državne vaje kibernetske varnosti v jedrskih objektih KIVA2019, ki je potekala na Upravi RS za jedrsko varnost. Glavni cilj vaje je bil preveriti ustreznost izdelanega modela odziva na kibernetske napade v jedrskih objektih. Pri vaji so sodelovali ključni deležniki v jedrskem sektorju: upravljavec jedrskega objekta, upravni organ za jedrsko varnost, tehnično podporne organizacije in dobavitelji računalniške opreme. Na vaji so sodelovali tudi zunanji opazovalci z Ministrstva za notranje zadeve in Ministrstva za javno upravo – Direktorata za informatiko. Vaja je nastala na podlagi dolgoletnih izkušenj Uprave RS za jedrsko varnost na omenjenem področju in raziskavi doktorskega študenta Fakultete za varnostne vede Sama Tomažiča, ki je tudi oblikoval model odziva.

Vaja je pokazala, da je na tem področju še mnogo izzivov, s katerimi se moramo soočiti. Udeleženci so med vajo validirali in verificirali pripravljen model, izpostavili prednosti, šibke točke in predlagali možne izboljšave. Vsi sodelujoči so vajo pozdravili in si v prihodnje želeli še več tovrstnih dogodkov. KIVA2019 predstavlja dobro odskočno desko za nadaljevanje tovrstnih vaj, saj kibernetski napadi postajajo vedno bolj pogostni, sofisticirani, napadalci pa vedno bolj motivirani in usmerjeni tudi v kritično infrastrukturo.

Dejavnost predavateljev – november 2018

Prof. dr. Gorazd Meško se je 7. 11. 2018 udeležil sestanka žirije za ocenjevanje najboljših evropskih projektov v področja preprečevanja kriminalitete v lokalnih okoljih. Sestanek je potekal na Ministrstvu za notranje zadeve Avstrije na Dunaju.

Prof. dr. Gorazd Meško in asistentka Urška Pirnat sta se 19. 11. 2018 udeležila posveta o nasilju v družini, ki sta ga organizirala PU Murska Sobota in Center za socialno delo Murska Sobota. Na srečanju sta predstavila prispevek o raziskovanju nasilja v družini in statistične pokazateljev o nasilju v družini v Sloveniji.

Prof. dr. Gorazd Meško se je med 23. in 25. 11. 2018 udeležil sestanka izvršnega odbora Evropskega kriminološkega združenja v Gentu, Belgija.

Prof. dr. Gorazd Meško in asistentka Urška Pirnat sta 30. 11. 2018 peljala Erasmus+ študente na strokovno ekskurzijo na Zavod za prestajanje kazni zapora v Koper in na Pomorsko policijsko postajo v Kopru.