Predavatelji FVV se udeležujejo strokovnih konferenc, obiskujejo partnerske organizacije.

Dejavnost predavateljev – Julij 2021

Doc. dr. Rok Hacin je v maju, juniju in juliju deloval na Univerzi v Lozani, Švica v sklopu projekta »Penal policy in Yugoslavia and Slovenia in an integrated Europe perspective«.

Doc. dr. Mojca Kompara Lukančič se je s prispevkom udeležila online konference »Insegnamento e apprendimento dell’italiano in ambienti plurilingui«, ki je potekala od 7. do 9. 7. 2021.

Pri Univerzitetni založbi Univerze v Mariboru je julija 2021 izšla knjiga Varnost v lokalnih skupnostih – med ruralnimi in urbanimi perspektivami. Knjiga je nastala v okviru Programske skupine Varnost v lokalnih skupnostih (2019-2024); uredil jo je vodja skupine, prof. dr. Gorazd Meško.

Dejavnost predavateljev – Junij 2021

Prof. dr. Gorazd Meško je na osnovi prispevka, objavljenega v reviji nature Human Behaviour v začetku junija 2021 (A global analysis of the impact of COVID-19 stay-at-home restrictions on crime | Nature Human Behaviour), imel intervju za časopis Delo (Epidemija precej oklestila urbani kriminal – Delo) in bil povabljen na več kriminoloških forumov, med katerimi sta bila najpomembnejša Baltski kriminološki seminar (21. in 22. 6. 2021)  in srečanje ASC Division of International Criminology (ASC Division of International Criminology (DIC) – The American Society of Criminology (asc41.com), na katerem se udeleženci pogovarjali o ključnih temah s področja mednarodne in primerjalne kriminologije.

Doc. dr. Mojca Kompara Lukančič je aktivno sodelovala na online konferenci “Language and Culture”, ki je potekala med 24. in 26. 6. 2021. Na konferenci je predstavila prispevek »The relationship among language, culture and communication in teaching Italian for specific purposes for the field of tourism«. Več o tem: https://cji.uniri.hr/clarc2021/

Fakulteta za varnostne vede Univerze v Mariboru je 9. in 10. 6. 2021 organizirala 22. Dneve varstvoslovja, osrednjo nacionalno konferenco s področja varnosti. Srečanje, ki je potekalo online, je bilo tudi letos namenjeno vsem strokovnjakom, ki se v slovenski policiji, na ministrstvih za notranje zadeve, obrambo ali pravosodje, v carini in v ostalih delih državne uprave, v zasebno-varnostnih in detektivskih agencijah, v lokalnih skupnostih ali v gospodarskih družbah kakorkoli ukvarjajo z vprašanji varnosti in varovanja, oz. z vsebinami, ki spadajo v okvir varstvoslovja. Več informacij in program konference: https://www.fvv.um.si/DV2021/

Zbornik povzetkov 22. Dnevov varstvoslovja 

Dejavnost predavateljev – maj 2021

Izr. prof. dr. Andrej Sotlar je 5. 5. 2021 sodeloval na Akademskem forumu Nove univerze z naslovom Skupna varnostna in obrambna politika EU: Vsi za enega, eden za vse ali vsak sam zase?

Posnetek okrogle mize je na voljo na https://www.youtube.com/watch?v=5lkYTq3K6-o

Prof. dr. Gorazd Meško se je udeležil mednarodne konference o policijski dejavnosti – učinki pandemije na usposabljanje in prakso policijske dejavnosti, ki jo je organiziral CEPOL med 5. in 7. 5. 2021. Na konferenci je imel plenarno predavanje o kriminaliteti, covid-19 in družbenem nadzorstvu. Na zaključku konference je sodeloval tudi kot diskutant v razpravi o pomenu konference in o izzivih za nadaljnje raziskovanje policijske dejavnosti v Evropi. Na osnovi konference je napisal uvodnik za naslednjo številko revije European Journal of Crime, Criminal Law and Criminal Justice. Povezava na spletno stran konference: https://www.cepol.europa.eu/science-research/conferences/20

Asist. Ajda Šulc je 20. 5. 2021 kot razpravljavka sodelovala na okrogli mizi Regulacija neprimernega govora na družbenih omrežjih v organizaciji Pravne fakultete, Univerze v Ljubljani. Njen prispevek se je glasil “Sprožilci sovražnega govora na spletu“. Več o dogodku na spletni strani: https://www.pf.uni-lj.si/aktualno/okrogla-miza-regulacija-neprimernega-govora-na-druzbenih-omrezjih/