Mobilnost slovenskih visokošolskih učiteljev 2017-2018

Razpis: Javni razpis Mobilnost slovenskih visokošolskih učiteljev 2017-2018

Trajanje projekta: 1. 4. 2017 - 30. 6. 2018

Financer: Projekt sofinancirata Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada

Opis

Namen javnega razpisa je podpora pedagoškemu in strokovnemu izpopolnjevanju slovenskih visokošolskih učiteljev ter njihovemu povezovanju s pedagoškimi in raziskovalnimi kadri na tujih visokošolskih institucijah, posodobitev in izboljšanje pedagoškega procesa doma, izboljšanje kompetenc študentov in zaposljivosti diplomantov ter izboljšanje prepoznavnosti slovenskega visokošolskega prostora v mednarodnem okolju in večje povezovanje z mednarodnim okoljem.

Cilj javnega razpisa je okrepljeno povezovanje in sodelovanje s partnerji v evropskem in globalnem prostoru za prenos znanja, izkušenj, novih oblik poučevanja ter večja odprtost in mednarodna primerljivost.

Sodelujoči