MIG@B | Modeliranje mednarodnih migrantskih tokov na Balkanu

Številka prijave: ARRS-RPROJ-JR-PRIJAVA/2021/627

Financer: Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije

Trajanje projekta: 36 mesecev (1. 10. 2022 – 30. 9. 2025)

Vodja projekta: Igor Bernik

Opis

Politično dogajanje v Evropski uniji od leta 2015 naprej zaznamuje begunska ali migrantska kriza. Značilnost migrantskih tokov v EU od leta 2015 naprej je nepredvidljivost. S pojavom t.i. Balkanske poti z večjim številom migrantov so se prvič srečale države med Grčijo in Avstrijo, ki so bile na to različno pripravljene. Države na Balkanski poti so od sredine 2015 pogosto menjavale pristop in ukrepe ter spreminjale predpise in zakone za obravnavo migrantov. Neusklajeno in neustrezno ukrepanje držav ter ustanov EU je privedlo do situacij, v katerih je bila ali pa je še ogrožena javna varnost, zdravje migrantov in okoliških prebivalcev. Nezadostno in prepočasno obveščanje javnosti je prispevalo k porastu nezadovoljstva dela prebivalstva nad prihodom migrantom, porastu sovražnega govora in povečanju podpore skrajno desnim političnim strankam in gibanjem.

Za modeliranje dinamike migrantskih tokov v EU in okolici, ki omogoča razumevanje procese nastajanja novih migrantskih poti, potencialnih humanitarnih kriz in drugih nepredvidenih pojavov je potreben širok pristop, z integracijo vseh relevantnih vplivnih faktorjev na izbiro poti, in integracija več metod modeliranja, ki omogočajo modeliranje migrantskih tokov.

Cilj raziskave je razvoj modela, ki bo raziskovalcem in deležnikom v procesih obvladovanja migracij omogočil razumevanje procesov v migrantskih tokovih in prepoznavanje potencialnih novih pojavov v dinamiki migracij in novih teorij migracij, relevantnih za razumevanje aktualne begunske oz. migrantske krize v EU.

Iz raziskav je možno identificirati več pravil, ki vplivajo na odločitve posameznikov o migraciji in izbiri ciljnih držav. Na podlagi teh pravil in zgodovine sprememb migracijskih politik ter ukrepov držav na migracijskih poteh in ekonomskih ter političnih razmerah v izvornih in ciljnih državah bo razvit inovativen in izviren model za simulacijo migracijskih tokov na področju EU in okolice ter predvidevanje učinkov potencialnih ukrepov in sprememb politik na področju migracij. Upoštevan bo vpliv razmer v izvornih, tranzitnih in ciljnih državah, vpliv geografskih in političnih meja, vpliv migracijskih in azilnih politik na oblikovanje migracijskih poti in migracijske tokove.

Razviti model olajša razumevanje dinamike migrantskih tokov in na področju družboslovja omogoča razvoj novih teorij in predstavlja dobro prakso integracije različnih metod modeliranja, kar bo spodbudilo razvoj več-metodnih simulacijskih modelov tudi na drugih problemskih področjih. Izvirnost in inovativnost načrtovanega simulacijskega modela izvirata iz integracije več metodologij modeliranja, kar omogoča zrnato modeliranje migracijskih procesov okviru v realnega geopolitičnega okolja in modeliranju emergentnih pojavov z agentno metodologijo. To olajša razumevanje dinamike migracij v turbulentnih geopolitičnih razmerah in predvidevanje relevantnih novih pojavov in zakonitosti v migrantskih tokovih.

Simulacijski model predstavlja nov in originalen prispevek k znanosti na področju družboslovja, tako na področju raziskovanja migracijskih tokov kot tudi področju informacijskih študij, logistike in kibernetike oz. modeliranja in simulacije sistemov.

Migrantska kriza v EU in neustrezen odziv EU in članic sta povzročila zmanjšanje politične stabilnosti v EU, zato je preučevanje migrantskih tokov ter razvoj modelov za podporo odločanju pri obvladovanju migracij in obravnavo migrantov relevantno raziskovalno področje, raziskave na tem področju pa imajo velik vpliv.

Rezultati raziskave bodo pomembni za družboslovno znanost pri preučevanju migracij, kot tudi za institucije in organizacije, ki bodo lahko uporabile naš model kot orodje za podporo pri odločanju v različnih scenarijih razvoja dogodkov in pripravo strategij, politik in ukrepov za obvladovanje migrantskih tokov v spreminjajočih se geopolitičnih razmerah.

Delo na tem področju nameravamo nadaljevati z razširitvijo konzorcija in sodelovanjem na nacionalnih in komunitarnih (EU) razpisih.

Program dela

D1: Poročilo o migracijskih procesih s ciljem v EU, s poudarkom na Balkanski poti
D2: Simulacijski model migracijskih procesov na Balkanski poti
D3: Poročilo o razvoju simulacijskega modela, scenarijev dogodkov ter predlogov strategij in politik
D4: Diseminacija

Projektna skupina

Univerza v Mariboru:

Fakulteta za informacijske študije v Novem mestu

Image