izr. prof. dr. 
Miha Dvojmoč 

miha.dvojmoc@um.si
01 3008 343
K1 (klet)
Ponedeljek 13.00 - 14.00 | Najava po e-pošti

Miha Dvojmoč je doktoriral je na področju interpersonalnih kompetenc zasebnega varnostnega osebja ter pravne ureditve zasebno varnostnega področja v Republiki Sloveniji. Poklicno pot je pričel kot zaposlen na Inšpektoratu Mestne občine Ljubljana, nato nadaljeval v zasebnem sektorju in bil direktor poslovne enote večjega varnostnega podjetja, varnostni menedžer in odgovoren za organizacijo in izvedbo najzahtevnejših varnostnih projektov. Je tudi detektiv, služboval pa je tudi na Ministrstvu za notranje zadeve, kot višji svetovalec na področju zasebnega varovanja in je habilitiran predavatelj za varnostne vede.

Od leta 2016 je predsednik Detektivske zbornice Republike Slovenije ter Društva za zasebno varovanje in državljansko samovarovanje, od leta 2018 pa tudi DPO Univerze v Mariboru.

Izobrazba

 • 2004: diplomirani varstvoslovec (FVV, Univerza v Mariboru)
 • 2007: magister javne uprave (Fakulteta za državne in evropske študije, Brdo pri Kranju)
 • 2013: doktor znanosti s področja prava (Evropska Pravna fakulteta v Novi Gorici)

Usposabljanja

 • usposabljanje in izpit ICF Coach
 • poslovna simulacija »Zlato puščavskih kraljev« (2010)
 • prvi slovenski matermaind (2009)
 • šola retorike (2008)
 • usposabljanje in izpit Detektiv (2006)
 • usposabljanje in izpit državni izpit iz javne uprave (2005)
 • usposabljanje in izpit vodenje in odločanje v upravnem postopku (2005)
 • usposabljanje in izpit vodenje in odločanje v prekrškovnem postopku (2005)
 • usposabljanje in izpit NPK (varnostnik, varnostni menedžer……) (2004)

Predmeti

 • Korporativna obveščevalna dejavnost
 • Integralna korporativna varnost
 • Prekrškovno pravo
 • Nacionalno varnostni sistem RS
 • Metode obveščevalne dejavnosti
 • Krizno upravljanje z naravnimi in drugimi nesrečami
 • Zasebna varnostna industrija
 • Zasebno varovanje in detektivska dejavnost
 • Zasebno varstvo

Projekti

 • Projektno delo za pridobitev praktičnih izkušenj in znanj študentov v delovnem okolju 2022/2023: Odpornost organizacij na epidemije (Covid-19) ter izzive mednarodnega poslovanja z uporabo OSINT metod in korporativne varnosti
 • Projekt Zelen in odporen prehod za varno in uspešno družbo – Integralna korporativna varnost
 • Programska skupina (Varnost v lokalni skupnosti)
 • Projekt CRP: učinkovit pritožbeni mehanizem nad delom občinskih redarjev, varnostnikov in detektivov
 • Projekt CRP: Policija in drugi deležniki zagotavljanja varnosti- vidiki pluralne policijske dejavnosti v lokalnih skupnostih
 • Projekt Detektivska dejavnost v Republiki Sloveniji – analiza trenutnega stanja, smeri prihodnjega razvoja in spremembe normativno-pravne ureditve.
 • Projekt PKP (po kreativni poti do znanja): Detektivska dejavnost in upravičenost nadzorovanja zaposlenih.
 • Projekt PKP: Zagotavljanje in naročanje zasebne varnosti v Republiki Sloveniji
 • Projekt CRP: Primerjava ureditve dejavnosti zasebno varnostnih subjektov v Sloveniji in članicah Evropske unije
 • Ciljni raziskovalni projekt: Varnost v šolah: Zagotavljanje varnosti v izobraževalnih institucijah v spreminjajočem se varnostno politične

Raziskovalni interesi

 • Integralna korporativna varnost
 • Korporativna obveščevalna dejavnost
 • Varstvo osebnih podatkov
 • Zagotavljanje varnosti informacij in informacijske varnosti
 • Zasebno varovanje in detektivska dejavnost
 • Varnostna industrija in nadzorstvene institucije
 • Prekrškovno pravo