doc. dr. 
Miha Dvojmoč 

miha.dvojmoc@fvv.uni-mb.si
01 3008 343
K1 (klet)
Ponedeljek 9.00-10.00 | Najava po e-pošti

Doktoriral je na področju interpersonalnih kompetenc zasebnega varnostnega osebja ter pravne ureditve zasebno varnostnega področja v Republiki Sloveniji. Je diplomirani varstvoslovec, na Fakulteti za državne in evropske študije pa je magistriral s področja zasebne varnosti in občinskih redarstev. Poklicno pot, je poleg raznih študentskih del, pričel kot zaposlen na Inšpektoratu Mestne občine Ljubljana, nato nadaljeval v zasebnem sektorju in bil direktor poslovne enote večjega varnostnega podjetja, varnostni menedžer in odgovoren za organizacijo in izvedbo najzahtevnejših varnostnih projektov. Je tudi detektiv, služboval pa je tudi na Ministrstvu za notranje zadeve, kot višji svetovalec na področju zasebnega varovanja in je habilitiran predavatelj za varnostne vede.

Izobrazba

 • 2004: diplomirani varstvoslovec (FVV, Univerza v Mariboru)
 • 2007: magister javne uprave (Fakulteta za državne in evropske študije, Brdo pri Kranju)
 • 2013: doktor znanosti s področja prava (Evropska Pravna fakulteta v Novi Gorici)

Usposabljanja

 • usposabljanje in izpit ICF Coach
 • poslovna simulacija »Zlato puščavskih kraljev« (2010)
 • prvi slovenski matermaind (2009)
 • šola retorike (2008)
 • usposabljanje in izpit Detektiv (2006)
 • usposabljanje in izpit državni izpit iz javne uprave (2005)
 • usposabljanje in izpit vodenje in odločanje v upravnem postopku (2005)
 • usposabljanje in izpit vodenje in odločanje v prekrškovnem postopku (2005)
 • usposabljanje in izpit NPK (varnostnik, varnostni menedžer……) (2004)

Predmeti

 • Zasebno varovanje in detektivska dejavnost
 • Zasebno varstvo
 • Nacionalno varnostni sistem
 • Državna in korporativna obveščevalna dejavnost
 • Krizno upravljanje z naravnimi in drugimi nesrečami

Raziskovalni interesi

 • zasebno varovanje in detektivska dejavnost,
 • občinska redarstva,
 • korporativno zagotavljanje varnosti,
 • varnostna in zavarovalniška industrija.