Anketa za ugotavljanje stanja na področju spolnega nadlegovanja na FVV

Raziskovalni instrument smo pridobili od skupine, ki je izdelala Poročilo o izvedeni anketi o spolnem nadlegovanju na FF UL (Bizjak, T., Jagodic, N., Suhovršnik, M., Ugrin, S., Turk, U. in Antić Gaber, M., 2020). Vprašalnik je bil prilagojen za potrebe FVV UM in dostopen na spletnem portalu 1ka v juniju 2021.

Skupno je bilo v končno analizo zajetih 196 anket, kar predstavlja 15,33 odstotni delež odgovorov. Med sodelujočimi, ki so odgovorili na vprašanje spola, je bilo 70,9 % študentk in 23,0 % študentov. Prevladovale so udeleženke/ci prve bolonjske stopnje (Graf 1).

Graf 1: Prikaz udeleženk/cev glede na stopnjo študija 

Image

Lastne izkušnje spolnega nadlegovanja

Graf 2: Predstavitev odgovorov na vprašanje: »Ali ste v času študija na Fakulteti za varnostne vede vi osebno doživeli katero izmed spodaj naštetih dejanj in kako pogosto?«

Image

Celostno gledano je slika glede lastnih izkušenj spolnega nadlegovanja pozitivna, saj po dobljenih odgovorih ne gre za razširjen pojav. Kljub temu pa dejstvo, da so nekatere/i študentke/i doživeli najhujše oblike spolnega nadlegovanja, kaže na nujnost ukrepanja.

Pri možnosti dodatnega odgovora so bile izpostavljene še naslednje negativne izkušnje:

  • posmehljivi komentarji, »šaljivo« poniževanje v zaprtih krogih skupine/letnika,
  • poniževanje študenta pred celotno predavalnico,
  • poniževanje oz. neprimerna komunikacija s strani visokošolske/ga učiteljice/a preko elektronske pošte, vendar ne na temo spolnega nadlegovanja,
  • posmehovanje na račun nesposobnosti ali napak drugih.

Izvajalci nadlegovanja in neustreznega vedenja

Izvajalke/ci vaj, seminarskih vaj, predavanj so bili izvajalci nadlegovanja v 128ih (graf 3), kolegi/ce študenti/ke pa v 111ih primerih (graf 4). Kljub na videz podobno visokemu številu dogodkov dobijo ti rezultati dodatno razsežnost, če upoštevamo število zaposlenih in število (aktivnih) študentov.

Dodatno je bilo zabeleženih še 12 primerov nadlegovanja s strani druge zaposlene osebe na FVV ter 12 s strani študenta/ke v specifični vlogi (demonstrator/ka, tutor/ka, funkcionar/ka).

 

Graf 3: Število primerov posamične oblike nadlegovanja s strani izvajalke/ca vaj, seminarskih vaj, predavanj

Image

Graf 4: Število primerov posamične oblike nadlegovanja s strani študjske/ga kolegice/a

Image

 

Priče nadlegovanj

Razporeditev odgovorov kaže, da študenti nadlegovanju večinoma niso bili priča (graf 3). Vsekakor pa dejstvo, da obstajajo primeri prisostvovanja tudi hujšim oblikam nadlegovanja, pomeni, da je treba situacijo nasloviti.

Graf 5: Graf 3: Predstavitev odgovorov na vprašanje: »Ali ste bili v času študija na Fakulteti za varnostne vede priča kateremu izmed spodaj naštetih dejanj in kako pogosto?«

Image

Odziv na dogodke nadlegovanj

Med odgovori na vprašanje kako so se odzvali na nadlegovanje najbolj izstopa ta, da so se pretvarjali, da se ni nič zgodilo (graf 6). Najpogosteje so študentke/i za dogodek povedale/i bližnjim, nihče od udeležencev pa ni nadlegovanja prijavil vodstvu fakultete ali se obrnil na nevladno organizacijo (graf 7). Morda lahko razloge za to najdemo med drugim med prostimi odgovori. Tam je bilo mogoče razbrati, da reakcije na nadlegovanje ni bilo, ker oseba ni bila prepričana, če je sploh šlo za spolno nasilje; ker se osebi dogodek ni zdel dovolj resen za prijavo; tretja oseba pa ni storila ničesar, ker je vedenje, ki je zanjo sicer ponižujoče (poslušati v čem je določen spol slab ali dober), še vedno smatrano kot »običajno«.

Graf 6: Frekvence odgovorov na vprašanje: »Kako ste se odzvali na spolno nadlegovanje, če ste ga doživeli v sklopu študija?« (možnih je bilo več odgovorov)

Image
Graf 7: Število odgovorov na vprašanje: »Ste komu povedali in/ali prijavili spolno nadlegovanje, če ste ga v sklopu študija doživeli?«
Image