8. Kriminalistična sreda – Forenzične preiskave kot pomoč v boju zoper kriminaliteto

Katedra  za  kriminalistiko  Fakultete  za varnostne vede UM je 22. 1. 2020 organizirala  8.  Kriminalistično sredo z naslovom FORENZIČNE PREISKAVE KOT POMOČ  V BOJU ZOPER KRIMINALITETO.

Po uvodnem pozdravu predstojnice Katedre za   kriminalistiko,   doc.  dr.  Danijele  Frangež,  je  Robert  Praček  z Nacionalnega  forenzičnega  laboratorija  predstavil pomembnost forenzičnih preiskav  in  forenzični  proces od iskanja sledi do predstavitev dokaza na sodišču,  Toni  Kastelic  z  Uprave  kriminalistične  policije,  Centra  za računalniško preiskovanje, je predstavil forenziko elektronskih naprav, dr. Dorijan  Keržan  z  Nacionalnega  forenzičnega  laboratorija  je predstavil razvoj  Nacionalnega  forenzičnega  laboratorija,  spec.  Andrej Gerjevič z Nacionalnega  forenzičnega laboratorija je poudaril pomembnost kakovosti in akreditacije pri forenzičnih preiskavah, Mirjam Kline z Vrhovnega državnega tožilstva  pa  je  na  podlagi  primerov predstavila pomembnost forenzičnih dokazov  skozi  oči  državnega  tožilca.

Dogodka se je udeležilo okoli 150 ljudi.

Podrobnosti