Izdelava Kriminalističnega terminološkega slovarja

Na Fakulteti za varnostne vede Univerze v Mariboru je v sredo, 23. 8. 2017, ob 11.00 uri potekalo srečanje ob podpisu Pisma o nameri za izdelavo Kriminalističnega terminološkega slovarja. Pismo o nameri so podpisali Marjan Fank, generalni direktor Policije, prof. dr. Oto Luthar, direktor ZRC SAZU, prof. dr. Marko Snoj, predstojnik Inštituta za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU in izr. prof. dr. Andrej Sotlar, dekan Fakultete za varnostne vede, ter s tem potrdili skupni interes glede izdelave Kriminalističnega terminološkega slovarja.

Izdelava terminološkega slovarja je interdisciplinarno delo strokovnjakov in terminologov (jezikoslovcev), zato bodo delovno skupino sestavljali:

 • doc. dr. Danijela Frangež, Fakulteta za varnostne vede UM
 • dr. Mojca Žagar Karer, Inštitut za slovenski jezik FR ZRC SAZU
 • prof. dr. Katja Drobnič, Nacionalni forenzični laboratorij
 • izr. prof. dr. Primož Gorkič, Pravna fakulteta UL
 • Pavel Jamnik, Uprava kriminalistične policije
 • Neža Miklič, Policijska akademija
 • spec. Andrej Gerjevič, Nacionalni forenzični laboratorij

Delo bo potekalo v okviru Sekcije za terminološke slovarje Inštituta za slovenski jezik FR ZRC SAZU. Slovar bo tudi recenziran. Načrtujejo se najmanj 4 recenzije, in sicer so k recenziranju povabljeni:

 • zasl. prof. dr. Darko Maver (zaslužni profesor za področje kriminalistike),
 • izr. prof. dr. Anton Dvoršek (dolgoletni predavatelj in strokovnjak s področja kriminalistike),
 • Marjan Fank, mag. (generalni direktor Policije),
 • mag. Branko Japelj (direktor Uprave kriminalistične policije).

Kriminalistični terminološki slovar bo obsegal predvidoma 1.500—2.000 terminov. Izdelava terminološkega slovarja bo trajala 3–5 let. Tip slovarja bo terminološki slovar z definicijami in angleškimi ustrezniki. Slovar si bo prizadeval za bolj usklajeno terminologijo na področju kriminalistike tudi s pomočjo kazalk (puščic), ki uporabnika v primeru, da se za isti pojem uporablja več terminov, usmerjajo na najustreznejši termin.

Fotografije

Podrobnosti