izr. prof. dr. 
Igor Areh 

Predstojnik Katedre za družboslovje, humanistiko in metodologijo

igor.areh@fvv.uni-mb.si
01 3008 313
P4
Četrtek 11.00 - 12.00 | Najava po e-pošti

Izobrazba

 • 1999: univerzitetni diplomirani psiholog (Univerza v Ljubljani).
 • 2000: habilitiran v naziv asistent za področje psihologije (Univerza v Ljubljani).
 • 2004: magister znanosti s področja psihologije (Univerza v Ljubljani).
 • 2008: doktor znanosti s področja psihologije (Univerza v Ljubljani).
 • 2008: docent za forenzično psihologijo (Univerza v Mariboru).
 • 2013: izredni profesor za psihologijo (Univerza v Mariboru).

Predmeti

 • Sodna in preiskovalna psihologija
 • Psihologija v kazenskem pravosodju
 • Forenzična psihologija
 • Preiskovalna psihologija

Raziskovalni interesi

 • verodostojnost pričanja očividcev in žrtev kaznivih dejanj,
 • preiskovalni intervju,
 • komunikacija v preiskovalnem in sodnem kontekstu,
 • ugotavljanje laganja.