pred. 
Lana Cvikl 

lana.cvikl@um.si
01 3008 302
1N-3
Po dogovoru | Najava po e-pošti

Izobrazba

 • Univerzitetna diplomirana pravnica; Univerza v Ljubljani, Pravna fakulteta

Predmeti

 • Temelji pravnega sistema in državne ureditve
 • Uvod v razumevanje prava in države
 • Kazenskopravni sistem RS
 • Kazensko pravo
 • Upravno pravo in javna uprava
 • Pravna ureditev javne uprave
 • Upravne notranje zadeve in pravo azila

Raziskovalni interesi

 • izvršilno kazensko pravo,
 • zaporsko pravo,
 • evropsko pravo človekovih pravic,
 • kazensko procesno pravo,
 • kazensko materialno pravo,
 • pravo azila.