pred. 
Lana Cvikl 

lana.cvikl@fvv.uni-mb.si
1N-3

Izobrazba

  • Univerzitetna diplomirana pravnica; Univerza v Ljubljani, Pravna fakulteta

Predmeti

  • Temelji pravnega sistema in državne ureditve
  • Pravna ureditev javne uprave
  • Kazensko pravo
  • Evropsko in mednarodno kazensko pravo
  • Upravno pravo in javna uprava