pred. 
Lana Cvikl 

lana.cvikl@fvv.uni-mb.si
1N-3
Sreda 14.30-15.30 | Najava po e-pošti

Izobrazba

  • Univerzitetna diplomirana pravnica; Univerza v Ljubljani, Pravna fakulteta

Predmeti

  • Temelji pravnega sistema in državne ureditve
  • Uvod v razumevanje prava in države
  • Kazenskopravni sistem RS
  • Kazensko pravo
  • Upravno pravo in javna uprava
  • Pravna ureditev javne uprave
  • Upravne notranje zadeve in azilno pravo